Fivan esitys siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrästä 1.7.2021 alkaen

Finanssivalvonta | Valvottavatiedote 27.5.2021 – 22/2021

Finanssivalvonta esittää siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräksi 1.7.2021 alkaen 27,8 % vastuuvelasta. Tätä edeltävä prosentti on 26,5. Esityksen mukaista prosenttiosuutta käytetään niihin vakuutuskannan luovuttamisiin, joissa sopimus on tehty 1.7.2021 tai sen jälkeen.

Lisätietoja antaa: Anna Keinänen, matemaatikko, puhelin 09 183 5536 tai anna.keinanen(at)finanssivalvonta.fi

Lue tarkemmin: Valvottavatiedote siirtyvän vakavaraisuuden määrästä 1.7.2021 alkaen

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari