Fiva: Työeläkelaitosten kuluissa ei merkittävää muutosta


Finanssivalvonnan tekemän teema-arvion mukaan eläkelaitosten sijoitustoiminnan kokonaiskulusuhde on noussut hieman vuodesta 2017. Kokonaiskulusuhteen muutokseen on vaikuttanut sijoitusluokkien osuuksien muutos, rahastotyyppisten sijoitusten käytön kasvu sekä sijoitusluokkakohtaisten kulujen muutos.

Lue tarkemmin: Valvottavatiedote 15.9.2021 - 41/2021

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari