Fiva: Siirtyvä vakavaraisuuspääoma 26,8 prosenttia vuoden 2016 alusta

Finanssivalvonta esittää siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräksi 26,8 prosenttia 1.1.2016 lähtien. Nykyinen, kuluvan vuoden loppuun käytettävä prosentti on 29,3. 

Finanssivalvonta tekee neljännesvuosittain esityksen sosiaali- ja terveysministeriöille vakavaraisuuspääoman määrästä, joka siirtyy työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa.

Lisätietoja Fivassa antaa 

matemaatikko Anne Keinänen, puhelin 010 831 5536 

Liite: Fivan valvottavatiedote 27.11.2015 – 48/2015

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari