Fiva: Eläkesäätiön tai eläkekassan sääntömuutosta koskeva hakemus

Finanssivalvonta on 4.9.2018 antamassaan valvottavatiedotteessa täsmentänyt ohjeistusta mm. eläkesäätiön tai eläkekassan sääntömuutoshakemuksista sekä niiden sisällöistä ja liitteistä.

Lue: Finanssivalvonta, valvottavatiedote 4.9.2018 – 45/2018

Artikkeliin liitetyt tiedostot:

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari