Finanssivalvonnan Instituutiovalvonnan osastopäälliköksi Samu Kurri


Finanssivalvonta | Lehdistötiedote 11.1.2017 – 1/2017

​Yhteiskuntatieteiden maisteri Samu Kurri on nimitetty Instituutiovalvonnan osastopäälliköksi viiden vuoden määräajaksi 1.2.2017 alkaen. Samu Kurri seuraa tehtävässä Marja Nykästä, joka siirtyy Suomen Pankin johtokunnan jäseneksi.

Samu Kurri siirtyy osastopäälliköksi Suomen Pankin kansainvälisen ja rahatalouden toimiston päällikön tehtävästä. Kurri on ollut toimistopäällikkönä vuodesta 2009 ja sitä ennen useissa asiantuntijatehtävissä.

Samu Kurrilla on laaja-alainen kokemus talous-, raha- ja makrovakauspolitiikan kysymyksistä Suomen Pankissa ja Euroopan keskuspankissa. Hän on myös perehtynyt Eurooppa-integraation ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten pankkiunioniin.

Instituutiovalvonnan valvottavia ovat vakuutus- ja rahoitussektorin toimijat. Osastolla huolehditaan valvottavien vakavaraisuuden jatkuvasta valvonnasta ja käsitellään mm. toimilupahakemuksia. Osaston vastuulla on valvottavien hallinnon luotettavuuden, tilinpäätösten ja vakavaraisuuslaskennan oikeellisuuden sekä toiminnan lainmukaisuuden arviointi. Lisäksi osaston asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti eurooppalaiseen yhteistyöhön.

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari