Eläkekassojen puolustaja


Eläkesäätiöyhdistyksestä Eläkekassa Verson toimitusjohtajaksi 1.5.2014 siirtyvää Pasi Strömbergiä haastateltiin Kauppalehti Optiossa tammikuun lopussa.

”Pysyn samalla alalla nimityksestä huolimatta. Siirryn kuitenkin lobbarista itsenäisen eläkekassan johtajaksi. Olen tehnyt säätiöiden ja kassojen kanssa töitä kolmetoista vuotta, ja ala on viehättänyt minua. Tässä pieni on ollut mielestäni kaunista”, toteaa Pasi Strömberg työpaikan vaihdostaan.

”Uusia eläkesäätiöitä ja eläkekassoja ei ole viime aikoina syntynyt. Pikemminkin niitä on purettu, vaikka taloudelliset näytöt puhuvat niiden puolesta, kun omia eläkelaitoksia vertaa suuriin työeläkevakuuttajiin. Omassa eläkelaitoksessa vaikutusvalta omiin asioihin säilyy. Ne ovat kustannustehokkaita, ne sitouttavat henkilöstöä ja niiden sijoitustoiminta on pitkäjänteistä.”

Pasi Strömberg tähdentää Option haastattelussa, että eläkekassojen säilyminen on koko maan kannalta tärkeää. ”Ne sijoittavat ja rakentavat kotimaista infrastruktuuria. Sosiaali- ja terveysministeriössä istuu parhaillaan työryhmä, joka tutkii lainsäädäntöä, jolla voitaisiin vahvistaa säätiöiden ja kassojen perustamisedellytyksiä. Nyt se on ollut kankeaa.”

Pasi Strömbergin mielestä iso syys siihen, ettei eläkekassoja tai eläkesäätiöitä ole perustettu lisää, on se, ettei asiaa tunneta tarpeeksi.

Lähde: Kauppalehti Option 3 x Nimitetty -palsta 31.1.2014 | Heikki Haapavaara  

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari