TELA: Työeläkevarojen määrä ylitti 160 miljardia

Työeläkevarojen määrä ylitti viime vuoden lopulla ensimmäistä kertaa 160 miljardia euroa ilmenee Työeläkevakuuttajat TELAn 6.3.2014 julkaisemasta sijoitusanalyysista.  Työeläkevakuuttajien yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus oli 162,2 miljardia euroa ja kasvua kertyi vuoden aikana yhteensä 12,6 miljardia euroa. Koko työeläkealan sijoitusten kokonaistuotoksi kertyi 8 prosenttia (nimellinen tuotto), ilmenee Työeläkevakuuttajat Telan vuoden 2013 lopun tilannetta koskevasta tilastoanalyysistä.  

Varojen kasvu oli ripeämpää kuin keskimääräinen vuosittainen kasvuvauhti on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana (keskimäärin 8,4 mrd vuodessa 2004-2013). Parhaimmat tuotot, 15,7 prosenttia, saatiin osakkeista ja osuuksista. Kiinteistösijoitukset tuottivat 5,2 prosenttia. Korkosijoitusten tuotto jäi matalammalle,1,2 prosenttiin.  

Sijoituksista osake- ja osaketyyppisiä sijoituksia oli viime vuoden lopussa 46,4 prosenttia, korkosijoituksia 43,1 prosenttia sekä kiinteistösijoituksia 10,5 prosenttia. Vuoden 2013 aikana sijoitusjakaumassa merkittävin muutos oli osakkeiden ja osaketyyppisten sijoitusten kasvu ohi korkosijoitusten suurimmaksi sijoitusluokaksi. Kasvua oli  3,7 prosenttiyksikköä eli 11,4 miljardia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Työeläkesijoitusten siirtymä euroalueen ulkopuolelle jatkui edelleen. Euroalueen ulkopuolelle eli esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan, Ruotsiin ja Japaniin oli sijoitettu 44,7 prosenttia (72,5 miljardia). Suomeen oli vuoden lopulla sijoitettu työeläkevaroista 30,5 prosenttia (49,5 miljardia euroa). Muulle euroalueelle oli sijoitettu 24,8 prosenttia (40,2 miljardia).

Suomalaisten työeläkkeistä noin neljäsosa rahoitetaan aiemmin rahastoiduilla maksuilla ja niiden sijoitusten tuotoilla. Sijoitustoiminnan tavoitteena on hillitä työeläkemaksujen nostopaineita tulevaisuudessa. Koko järjestelmän rahoituksen kannalta merkitystä on ennen kaikkea sijoitusten pitkän aikavälin kehityksellä. Työeläkesijoitusten vuotuinen reaalituotto, eli tuotto inflaatio huomioiden, on ollut keskimäärin 4,0 prosenttia viimeisten 17 vuoden aikana (1997 - 2013). Eläketurvakeskus käyttää laskelmissaan pitkän aikavälin tuotto-olettamana 3,5 prosentin reaalituottoa. 

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää lakisääteisen työeläketurvan tiedot sijoitusvaroista.

Lue lisää:

Työeläkevakuuttajat TELAn tiedote 6.3.2014  

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta Telan verkkosivuilta:  http://www.tela.fi/tyoelaketalous/sijoitustilastot_ja_analyysit/sijoitusvarojen_yhteenvedot

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari