TELA: Eläkesäätiö- ja kassalain uudistaminen etenee


TELAn Uutiskirjeessä 18.2.2014 kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriössä meneillään olevasta eläkesäätiön ja vakuutuskassalain kokonaisuudistuksesta. Uudistuksen päämääränä on tukea työeläkejärjestelmän toimeenpanon hajautusta ja varmistaa, että eläkesäätiöt ja -kassat säilyvät hyvin toimivina vaihtoehtona lakisääteisen eläketurvan ja lisäeläketurvan järjestämiseksi.

Uudistamishanke on osa hallitusohjelmaan sisältyvää työeläkekilpailun edistämistä. Myös eduskunta on jo aikaisemmin edellyttänyt eläkesäätiöitä ja eläkekassoja koskevien lakien kokonaisuudistusta.

STM:n asettaman työryhmän tehtävänä on laatia luonnos hallituksen esitykseksi eläkesäätiö- ja vakuutuskassalaista, jossa on koottuna kaikki työeläkevakuutustoimintaa koskevat säännökset. Työryhmä selvittää eläkesäätiöiden ja eläkekassojen perustamiseen ja toiminnan jatkamiseen liittyvät tarpeettomat esteet. Se tekee myös ehdotuksen näiden esteiden poistamiseksi.

Eläkesäätiön ja vakuutuskassalain kokonaisuudistusta valmistelevassa työryhmässä on jäseninä ja pysyvinä asiantuntijoina työmarkkinakeskusjärjestöjen, sosiaali- ja terveysministeriön ja työeläkealan edustajia. Työryhmän toimikausi kestää 30.6.2015 asti.

Lue lisää:

Keskeisiä kysymyksiä ja vastauksia eläkesäätiö- ja kassalain uudistuksesta antaa vastauksia muun muassa siihen miten eläkesäätiöt- ja kassat eroavat eläkeyhtiöistä, tietoa työeläkejärjestelmän hajautetusta toimeenpanosta ja yksityisten työeläkevakuuttajien kilpailusta.

TELAn Uutiskirje 18.2.2014

Eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain uudistamista selvittävä työryhmä

 

  

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari