Eläkkeelle siirrytään keskimäärin alle 61-vuotiaana

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan 25-vuotiaan eläkkeellesiirtymisiän odote oli 60,9 vuotta ja 50-vuotiaan odote 62,6 vuotta vuonna 2013. Eläkkeellesiirtymisiän odote pysyi edellisvuoden tasolla. Eläkkeellesiirtymisiän odote mittaa 25- ja 50-vuotiaiden keskimääräistä eläkkeellesiirtymisiän kehitystä.  

Vuonna 2013 työeläkkeelle siirtyi 73 300 henkilöä, mikä on yli 4000 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. – Työeläkkeelle siirtyneistä valtaosa, yli 70 prosenttia, siirtyi suoraan vanhuuseläkkeelle. Viime vuonna heitä oli ensimmäisen kerran yli 50 000 henkilöä, kehityspäällikkö Jari Kannisto sanoo.

 – Vuoden 2013 lukujen perusteella suomalaisten odotettavissa olevan työuran pituus on vajaat 34 vuotta. Heikosti kehittynyt työllisyys pienensi työllisen ajan odotetta muutamalla kuukaudella edellisvuoteen verrattuna, Eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kautto lisää.

 

Lue lisää aiheesta:

Eläketurvakeskuksen tiedote 5.2.2014

Lähemmät tilastotiedot eläkkeelle siirtyneistä löytyvät  ww.etk.fi:n Eläkkeellesiirtymisikä-sivustolta.

 

Lisätietoja:

Johtaja Mikko Kautto, puh. 029 411 2185, 040 740 8095, mikko.kautto(at)etk.fi

Kehityspäällikkö Jari Kannisto, puh. 029 411 2232, 050 368 7559, jari.kannisto(at)etk.fi

 

Työeläkefaktat 

*    Työeläkelakien mukaiselle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä joustavasti 63-68 vuoden ikäisenä

*    vuonna 2013 eläkkeelle siirryttiin keskimäärin 60,9-vuotiaana

*    vuonna 2013 työeläkkeelle siirtyi 73 300 henkilöä

*    maassamme on noin 1,3 miljoonaa omaan työuraan perustuvaa työeläkettä saavaa

 

Eläkkeellesiirtymisiän odote

*   kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, jos eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla

*   on riippumaton väestön ikärakenteesta ja lasketaan samalla periaatteella kuin elinaikaa mittaava elinajanodote

*   mittaa eläkkeellesiirtymisiän kehitystä 25- ja 50-vuotiaille.

 

Työllisen ajan odote  

*   kuvaa työuran pituutta ja niiden vuosien keskimäärää, joina tietyn ikäisen henkilön voidaan odottaa olevan työssä jäljellä olevana elinaikanaan

*  työllisen ajan odotteen perusteella vuonna 2013 suomalaisten työuran pituus oli keskimäärin 33,9 vuotta. Laskua edellisvuodesta on 0,3 vuotta.

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari