Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ
Varainhoitajan blogi

20.8.2018 — Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ

Uutta verta Suomen osakemarkkinoille

Helsingin pörssissä on ollut ilahduttava määrä listautumisia. Se kertoo talouden pirteästä menosta ja yritysten kiinnostuksesta oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen.

Viimeisen kolmen ja puolen vuoden aikana listautuneet yhtiöt ovat silti jääneet markkina-arvoiltaan selvästi suurempia yhtiöitä pienemmiksi. Helsingin pörssin 138 yhtiöstä 20 suurimman yhtiön yhteenlaskettu markkina-arvo on edelleen lähes 85 prosenttia koko pörssin markkina-arvosta.

Vuoden 2014 jälkeen listautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu arvo on kuitenkin vain 11,5 miljardia euroa, mikä on noin 3,5 prosenttia pörssin markkina-arvosta. Yksin Wärtsilä on hiukan suurempi arvoltaan.

Pörssilistautuminen ei ole omistajille ja sijoittajille rahakone. Listautuneiden yhtiöiden kurssikehitys on ollut vaihtelevaa, ja keskimäärin niiden arvot ovat polkeneet paikoillaan viimeisen vuoden aikana.

Toisaalta myös ”vanhojen” yhtiöiden kurssikehitys on ollut epäyhtenäistä. Pörssin raketti on ollut Neste, jonka kurssi on tuplaantunut 12 kuukauden aikana. Toisaalta 20 suurimmasta yhtiöstä 9 osakkeen arvo on laskenut.

Miten pitkällä aikavälillä toimivan sijoittajan pitäisi suhtautua pörssin uusiin tulokkaisiin? 

Uusissa yhtiöissä ei ole mitään magiikkaa. Sijoituskriteerit ovat samat kuin muissakin yhtiöissä. Tyypillisesti uudet tulokkaat ovat kuitenkin kasvuhakuisempia liiketoiminnoissaan, mikä heijastuu osakkeen riskipreemioon. Pienemmät vaihtomäärät heijastuvat likviditeettipreemioon. Vaihtomäärät suhteessa yrityksen markkina-arvoon ovat kuitenkin tyypillisesti suuremmat pienemmissä yhtiöissä.

Listautuminen lisää yhtiöiden tunnettuutta, mahdollistaa yrityskauppojen rahoitusta ja voi vahvistaa avainhenkilöiden sitouttamista. Osakkeiden hinnoittelu on listautumisen ansiosta läpinäkyvämpää. Pienemmän markkina-arvon takia monet pörssitulokkaat jäävät silti monien kansainvälisten sijoittajien kiinnostuksen ulkopuolelle ja niitä analysoidaan vähemmän.

Hajautus on olennainen tekijä kaikissa sijoituksissa. Malttia on hyvä olla listautumisinnosta huolimatta. Pikavoitot ovat oma lukunsa. Pidemmässä juoksussa yhtiöitä seuloutuu pois. Listoilta poistuu nimiä myös yrityskauppojen myötä.

Uudet yhtiöt tarjoavat täysin uudenlaisia liiketoimintoja ja toimialoja sijoittamiseen. Terveydenhoito, ravintolat ja pelit ovat uutta Helsingin pörssissä. Ne tarjoavat uusia sijoitus- ja hajautusmahdollisuuksia kotimaisilla markkinoilla. Pitkällä aikavälillä toimivan sijoittajan kannattaa tutkia tulokkaita ja olla niistä kiinnostunut!

Tomas Hildebrandt

Kirjoittaja on Evli Pankin markkinastrategi ja seniorisalkunhoitaja

 

EVLI PANKKI OYJ

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka tarjoaa yksityishenkilöille, yrityksille ja instituutioille laaja-alaisen tuotevalikoiman sekä vahvaan ammattitaitoon perustuvaa asiakaspalvelua sijoittamisessa ja varainhoidossa sekä yritys- ja neuvonantopalveluissa. Vuonna 1985 perustetusta yhtiöstä on kasvanut yksi Suomen merkittävimmistä ja suurimmista sijoitus- ja varainhoito-osaajista.

www.evli.com

 

 

 

 

Varainhoitajan blogi

20.11.2023
Tomas Hildebrandt, EVLI OYJ
Maailmantalouden näkymät ja odotukset vuonna 2024
31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023
26.9.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Tuleeko talvi vai jääkausi?
16.6.2022
Jaakko Ristola, Elite Alfred Berg
Onko inflaatio kiinteistösijoittajan paras ystävä?

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari