Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ
Varainhoitajan blogi

7.4.2014 — Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ

Puhutko varainhoitajasi kanssa samaa kieltä?

Puhuuko asset managerisi välillä käsittämätöntä slangia? Puheissa vilisee ihmeellisiä sanoja kuten chartti, benchmarkki, leveroida tai performoida. Monille sijoitusinstrumenteille ei ole keksitty suomennoksia, joten rahoitusallalla puhutaan monimutkaisista asioista useimmiten englanniksi ja ammattisanastoa käyttäen. Tässä muutama esimerkki:

benchmarkki

Vertailuindeksi

diversifiointi

Riskin pienentäminen sijoittamalla useaan kohteeseen

flotari

Floating Rate Note, vaihtuvakorkoinen laina

leveroitu

Vivutettu eli velkarahoitteinen positio

longi (positio), olla longina

Ostettu positio arvopaperissa tai hyödykkeessä (short position vastakohta)

performanssi

Tuottokehitys

rebalansointi

Positioiden asettaminen uudelleen kiinteisiin painoihin

spredi, spread

1) osto- ja myyntinoteerauksen välinen ero 2) tuottoero: yrityslainan tuoton ero riskittömään korkoo n nähden

UCITS

Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities: EU:n rahastodirektiivin täyttävä sijoitusrahasto

vola

Volatiliteetti, käytetään riskimittarina osakkeille, tuottojen vaihtelun suuruus/keskihajonta, % vuodessa

Toki monilla muillakin aloilla käytetään paljon vieraita käsitteitä. Varsinkin tietokoneista ja kodin elektroniikasta puhuttaessa löytyy paljon hankalia sanoja. Esimerkiksi sanat domaini, IP–osoite, protokolla ja spit voivat jäädä monille epämääräisiksi.

Joillekin sanoille rahoitusalalla on löytynyt käännöksiä, mutta monesti nekin ovat hankalasti ymmärrettäviä. Esimerkiksi indeksiosuusrahasto on yleistyvä käsite. Käänöksestä ei kuitenkaan käy ilmi, että indeksiosuusrahastoilla voi käydä kauppaa pörssissä, mikä on tuotteen keskeinen ominaisuus. Paljon käytetään siis sen englanninkielistä lyhennystä ETF (Exchange Tradede Fund). Täsmällisempi käännös onkin pörssilistattu rahasto. Kun aletaan puhua swap –perusteisista ETF:stä tai ETN:stä putoaa jo moni kärryiltä. ETN on lyhennys Exchange Traded Note:sta ja tarkoittaa pörssilistattua osuustodistusta, jonka tuotto on sidottu tiettyyn kohde-etuuteen.

Varainhoitaja saattaa vieraiden sanojen käytöllä haluta korostaa omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan. Se voi myös merkitä, ettei hän ole kuitenkaan ole sisäistänyt asioita, eikä osaa niitä selkokielellä selostaa kuulijalle. Ei siis ihme, että syntyy vääriä käsityksiä palveluiden tai tuotteiden ominaisuuksista.

Hyvä kielen käyttö kertoo selkeästä ajattelusta ja kuulijan kunnioittamisesta. Vähintään yhtä tärkeää kuin selkeä ulosanti on asiakkaan kuunteleminen ja ymmärtäminen. Ammattitaitoinen varainhoitaja osaa esittää olennaisia kysymyksiä asiakkaan tarpeiden kartoittamiseksi.  Kommunikaatio ja yhteisen aaltopituuden löytyminen asiakkaan ja varainhoitajan välillä onkin avain hyvään asiakassuhteeseen.

Kun seuraavan kerran kuulet asset management –slangia niin tästä sanastosta voi olla sinulle apua: Evlin slangisanasto


Tomas Hildebrandt on Senior salkunhoitaja ja markkinastrategi. Hän hoitaa Evli Pankissa instituutioasiakkaiden varoja. Hän on myös varainhoidon markkinastrategi. Tomaksella on kokemusta pääomamarkkinoilta vuodesta 1991 alkaen. Evlissä hän aloitti vuonna 1996, ja ennen siirtymistään Evliin hän työskenteli salkunhoitajana Investa Oy:ssä ja Aktia Pankissa.


EVLI PANKKI OYJ 

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yksityishenkilöitä, yrittäjiä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli tarjoaa varallisuudenhoitoa, osake- ja johdannaisvälitystä, sijoitustutkimusta ja corporate finance -palveluja.

Vuonna 1985 perustettu Evli on koko toimintansa ajan ollut edelläkävijä nopeasti kehittyvillä pääomamarkkinoilla. Toiminnan perustana on Evlin henkilöstön vahva ammattitaito ja kokemuksen tuoma kyky löytää asiakkaille lisäarvoa tuovia ratkaisuja. Evlin tavoitteena on rakentaa pitkäaikaisia ja luottamuksellisia asiakassuhteita.

Evlin päämarkkina-alue on Itämeren ympäristö ja sen palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli-konsernin oma pääoma on 48,8 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 13,9 % (31.12.2013). Pankin hoidossa on 6,0 miljardin euron asiakasvarallisuus.

www.evli.com

 

Varainhoitajan blogi

20.11.2023
Tomas Hildebrandt, EVLI OYJ
Maailmantalouden näkymät ja odotukset vuonna 2024
31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023
26.9.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Tuleeko talvi vai jääkausi?
16.6.2022
Jaakko Ristola, Elite Alfred Berg
Onko inflaatio kiinteistösijoittajan paras ystävä?

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari