Sampo Brisk, Elite Alfred Berg
Varainhoitajan blogi

19.8.2019 — Sampo Brisk, Elite Alfred Berg

Mistä tunnistan vastuullisen sijoituskohteen?

Vastuullisen sijoittamisen pelikenttä on laaja, ja sijoitusympäristö täynnä käsitteitä, seminaareja ja vakuuttavia esityksiä siitä, miten vastuullinen sijoittaminen tulisi hoitaa tai on hoidettu. Vastuullisen sijoittamisen prosessien luominen ja vieminen käytäntöön jäävät kuitenkin lähes aina kulloisenkin toimijan omalle vastuulle ja vaativat aina isoja investointeja sekä ison määrän työtunteja. Sijoittajan silmin katsottuna mieleeni on monesti tullut kysymys, miten tunnistan hyvän, laadukkaan ja vastuullisen sijoituskohteen tai vastuullisen sijoittamisen vakavasti ottavan rahastoyhtiön tämän kaiken hälinän keskellä.

Vastuullisen sijoittamisen ammattilaiset tietävät yllämainitun ongelman ja pyrkivät kukin vastaamaan omien asiakkaidensa tarpeisiin omalta katsantokannaltaan. Annan tässä oman käsitykseni siitä, mitkä ovat näkyvimpiä ja samalla kaikkein konkreettisimpia merkkejä siitä, että vastuullinen sijoittaminen on hoidettu yhtiössä hyvin.

  1. Yhtiön verkkosivuilta löytyy mahdollisimman pienellä vaivalla tieto siitä, että yhtiö on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI). UN PRI -logo ja linkki raporttiin tai sen tuloksiin ja arvosanoihin on nähtävissä yhtiön sivuilla.
  2. Yhtiöllä on erillinen ESG-osasto tai henkilö/organisaatio, jonka vastuulla ESG-asiat ovat.
  3. Kaikesta materiaalista ja kommunikoinnista, jota yhtiö tekee, välittyy hyvä yhteistyön henki, ja yhtiö tuntuu jostakin syystä erittäin kiinnostavalta työnantajalta, jolle voisi hakea vaikka heti töihin.

Toki listalla voi olla paljon muitakin asioita, joista tunnistaa hyvän ja vastuullisen yhtiön, mutta itse pidän edellä mainittuja kolmea asiaa kaiken analyysin perustana. Niiden päälle on hyvä etsiä esimerkiksi hiilijalanjäljen laskentaan liittyviä periaatteita. Onko niitä yhtiössä olemassa ja saako yhtiö laskettua oman hiilijalanjälkensä uskottavasti? Tässä suhteessa kaikilla toimijoilla on vielä pitkä tie kuljettavanaan. Hyvä yhteishenki on usein merkki siitä, että yhtiössä on otettu vakavasti myös kaikki vastuullisen sijoittamisen sisältämät asiat.

Ongelmana vastuullisen sijoittamisen pelikentällä on se, että tällä toimialalla yritetään aina yhdistää rahamaailman kovat arvot vastuullisen sijoittamisen pehmeisiin arvoihin. Kivuttomasti tämä ei koskaan käy, mutta hyvä yhteishenki esimerkiksi rahastoyhtiössä kertoo siitä, että olemme tässä suhteessa oikealla tiellä.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja niiden raportointi sekä vuosittainen kysely on erittäin laaja ja sijoitusalaa varsin paljon työllistävä tekijä. Hyvän vastapuolen arvosana pitää olla A tai A+. Tämä osoittaa, että vastuullisen sijoittamisen prosessit ja organisaatio ovat yhtiössä kunnossa ja että sijoittaja voi luottaa vastapuolen olevan hyvä, laadukas ja vastuullinen yhtiö.

Elite Alfred Berg paransi kaikkia arvosanojaan UN PRI -raportoinnissa vuonna 2019, ja sen yleisarvosana on nyt A+. Teen kaikkeni, että pysymme tällä tasolla myös jatkossa.

Sampo Brisk
Johtaja, rahastosijoitukset ja vastuullinen sijoittaminen
Elite Alfred Berg

https://www.eabgroup.fi/

Varainhoitajan blogi

31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023
26.9.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Tuleeko talvi vai jääkausi?
16.6.2022
Jaakko Ristola, Elite Alfred Berg
Onko inflaatio kiinteistösijoittajan paras ystävä?
14.3.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Venäjä sekoittaa maailmantilannetta vielä pitkään

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari