Tomas Hildebrandt, Evli Pankki Oyj
Varainhoitajan blogi

12.1.2018 — Tomas Hildebrandt, Evli Pankki Oyj

Korkojen nousua odotetaan kuin kuuta nousevaa

Kyllä kuu nousee, kunhan maapallo jatkaa pyörimistään. Korkojen nousua on jo ehditty odottaa, ja monet sijoittajat ovat vähentäneet korkoriskiä. Joko odotusten on aika toteutua vuonna 2018?

Maailmantalouden kehitys ja sen myötä pääomamarkkinoiden kehitys vie vääjäämättä kohti korkeampia korkoja. Maailmantalouden kasvu on jatkunut hyvin tasaisena jo seitsemättä vuotta ja tästä vuodesta näyttäisi myös tulevan hyvä vuosi. Vauhti voi jopa kiihtyä. Yritysten ja kuluttajien tulevaisuuden usko on noussut, ja luottamus on korkealla monissa maissa.

Keskuspankkien rahapolitiikalla on ollut keskeinen vaikutus osakemarkkinoiden nousuun. Epäilemättä kriisiajat ovat jäämässä taakse ja poikkeuksellisen elvyttävän rahapolitiikan tarve vähenee. Yhdysvalloissa keskuspankki on jo jonkin aikaa nostanut ohjauskorkoaan ja alkaa pienentää tasettaan. Euroopan keskuspankki on vasta vähentämässä markkinaostojaan ja refi-koron nosto ajankohtaistunee vuoden päästä.

Keskuspankkipolitiikan takuumiehet Janet Yellen ja Mario Draghi ovat nyt tehtävänsä hoitaneet, ja heidän tilalleen ovat tulossa uudet johtajat. FED:n johtoon nousee Jerome Powell, joka nykyisenä johtokunnan jäsenenä edustaa jatkuvuutta. FED:n dilemma on kuitenkin ollut se, ettei se tee, mitä sanoo. FED:n arviot tulevasta korkotasosta ovat jatkuvasti korkeampia kuin sen omat korkopäätökset. Uusi pääjohtaja saattaa joko muuttaa ohjeistusta markkinoille tai napakoittaa korkopolitiikkaa.

EKP:n Mario Draghin toimikausi päättyy vuoden päästä. Kun EKP:n johdossa on tähän mennessä ollut hollantilainen, ranskalainen ja italialainen, saattaa vuoro siirtyä nyt saksalaisille. Paine EKP:n politiikan tarkistamiseen kasvaa euroalueen talouskasvun kiihtyessä.

EKP:n osto-ohjelmat korkomarkkinoilla ovat osaltaan painaneet euroalueen korkoja keinotekoisen matalille tasoille. Osto-ohjelma jatkuu ainakin syyskuuhun saakka, mutta markkinoilla ostojen vähenemiseen reagoidaan jo sitä ennen. Euroalueen koroissa voidaan helposti nähdä puolen prosenttiyksikön nousu, jos muita ostajia ei nähdä.

Valtioiden lainoissa ostajina voisivat olla pitkien vastuiden vakuuttajat sekä valtiolliset sijoitusrahastot. Kasvaneet pääoman tuottovaatimukset kuitenkin vähentävät niiden ostohaluja ja ylläpitävät heikkoa tappioiden sietokykyä. Korkojen tuottotasojen tulisi olla korkeammat korkoallokaatioiden nostamiseksi.

Pitkän aikavälin korkokehityksessä nousevat maailmantalouden megatrendit keskeiseen asemaan. Kiihtyykö globaali inflaatio? Kasvaako tuottavuus, ja miten teknologinen kehitys siihen vaikuttaa? Pieneneekö säästämisaste demograafisen kehityksen myötä? Globaali velka on kasvanut uudelleen ja taakka suurenee, jos suhdanteet kääntyvät heikompaan suuntaan. Korkokriisiä tuskin tänä vuonna kuitenkaan nähdään.

Korkotason nousua odotetaan siis nyt kuin kuuta nousevaa. Jos maailmantalous kehittyy odotetusti, toteutuvat korko-odotukset.

Tomas Hildebrandt

Kirjoittaja on Evli Pankin markkinastrategi ja seniorisalkunhoitaja

 

EVLI PANKKI OYJ

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka tarjoaa yksityishenkilöille, yrityksille ja instituutioille laaja-alaisen tuotevalikoiman sekä vahvaan ammattitaitoon perustuvaa asiakaspalvelua sijoittamisessa ja varainhoidossa sekä yritys- ja neuvonantopalveluissa. Vuonna 1985 perustetusta yhtiöstä on kasvanut yksi Suomen merkittävimmistä ja suurimmista sijoitus- ja varainhoito-osaajista.

www.evli.com

 

 

Varainhoitajan blogi

15.3.2024
Tero Tuominen, Evli-Rahastoyhtiö Oy
Onko asuntorahastoilla tulevaisuutta?
20.11.2023
Tomas Hildebrandt, EVLI OYJ
Maailmantalouden näkymät ja odotukset vuonna 2024
31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari