Magnus Backström, Elite Varainhoito
Varainhoitajan blogi

27.1.2017 — Magnus Backström, Elite Varainhoito

Konsensus sijoitusmarkkinoilla lisää riskiä

Viime vuosina on pystytty tekemään merkittäviä ylituottoja salkuilla, jotka ovat keskittyneet voimallisesti EUR/USD –valuuttaparin kehitykseen sekä laskeneisiin korkoihin. Tulevassa markkinaympäristössä ei tulla pääsemään vastaavanlaisiin ylituottoihin samoilla erityispainotuksilla. Korkojen pitkä laskuputki on päättynyt, jolloin tärkeä kysymys on, että mihin osa korkosijoituksista siirtyy. Sijoittajat hakevat enenevässä määrin osakemarkkinoista vähemmän riippuvaisia tuottoja (mm. pääomasijoitukset, raaka-aineet, kiinteistöt ym.).

Osakemarkkinoiden vahva veto jatkui joulukuussa. Vahva nousu johti siihen, että lähes kaikki maailman osakemarkkinat olivat vuositasolla plussalla. Päämarkkinoista USA nousi eniten, Eurooppa vähiten. Tunnelma markkinoilla on kovin positiivinen, mutta arvostustaso etenkin USA:ssa on korkea. Arvostustaso nojautuu pörssiyhtiöiden huomattaviin tuloskasvuun. Suurille tulospettymyksille ei siten ole varaa.

Korkomarkkinoilla viime vuosi oli yllättävän tuottoisa. Vuositasolla parhaat indeksi-tuotot tarjosivat riskillisimmät sijoitukset, nimittäin kehittyvät markkinat ja matalan luottokelpoisuuden omaavat joukkovelkakirjalainat. Tuotot olivat lähes parhaiden osakemarkkinoiden luokkaa. Valtionlainat ja korkean luottokelpoisuuden omaavat joukkovelkakirjalainat tuottivat lievästi plussaa, siitä huolimatta että korkotaso kääntyi vuoden toisella puoliskolla nousuun. USA:n keskuspankki aikoo nostaa ohjauskorkoaan ja Euroopassakin EKP:n osto-ohjelma on supistumassa. Finanssipolitiikan toimenpiteet korvaavat rahapolitiikan välineet. USA:ssa odotetaan veronkevennyksiä ja infrastruktuurisijoituksia, Euroopassakin valtion budjetit ovat alijäämäisiä. Tämän seurauksena valtiot joutuvat lisäämään velanottoaan.

Tulevaisuudesta ei ole varmoja faktoja, vain mielipiteitä. On hyvä muistaa, että jokainen, joka väittää tietävänsä mitä sijoitusmarkkinoilla tapahtuu tulevaisuudessa, liioittelee kaukokatseisuuttaan: joko ylimielisyyttään, älyllistä epärehellisyyttään tai tietämättömyyttään. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi esittää mielipiteitä päätöksenteon tueksi. Päinvastoin, mitä tarkemmin päätöksemme perustuvat mielipiteisiin ja näkemyksiin, sen helpommin niiden onnistumista voimme arvioida.

Varainhoitajien on löydettävä uudenlaisia toimintatapoja nykytoimintaympäristössä ja luoda siten lisäarvoa varainhoitoasiakkailleen. Korkomarkkinoilla sijoittajien on hyväksyttävä matalat tuotot jatkossa tai vaihtoehtoisesti otettava entistä enemmän riskiä yrityslainoista. Osakevalinnoissa osakepoiminta korostuu indeksien kustannuksella ja myös erilaiset teemat nostavat suosiotaan. Kiinteistömarkkinoilla on edelleen vahvaa aktiviteettia ja siellä tärkeätä on huomioida kohteen kassavirran lisäksi likviditeetti.

Sijoitusmarkkinoilla on tällä hetkellä rauhallista ja suuri konsensus siitä, että korkotaso on nousussa ja osakkeet ovat mielenkiintoisin omaisuusluokkaa.  Tässä tilanteessa on todennäköistä että yksi tai muutama satunnainen tekijä johtaa odottamattomaan kehitykseen. Sijoittajan on perusteltua myötäillä yleistä näkemystä mutta varautua siihen, ettei konsensusnäkemys toteudu.

 

Magnus Backström

Elite Varainhoito Oyj
www.elitevarainhoito.fi

Varainhoitajan blogi

15.3.2024
Tero Tuominen, Evli-Rahastoyhtiö Oy
Onko asuntorahastoilla tulevaisuutta?
20.11.2023
Tomas Hildebrandt, EVLI OYJ
Maailmantalouden näkymät ja odotukset vuonna 2024
31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari