Erik Holmqvist, Elite Alfred Berg
Varainhoitajan blogi

10.3.2020 — Erik Holmqvist, Elite Alfred Berg

Kevätmyrskyä markkinoilla

Alkuvuoden erittäin positiivinen markkinasentimentti jatkui aina helmikuun puolivälin paikkeille. Koronaviruksen aiheuttama epävarmuus globaaliin kasvukuvaan on kuitenkin johtanut markkinatunnelman merkittävään heikentymiseen. Noussut epävarmuus on näkynyt siinä, että useat yhtiöt ovat varoittaneet alkuvuoden liikevaihdon ja tuloksen jäävään ennusteista (mm. Apple, Maersk, Mastercard ja Microsoft), suhdanneindikaattoreissa (mm. ostopäällikköindekseissä) on nähty selvää laskua ja riskilliset sijoitukset sekä osake- että korkopuolella ovat olleet voimakkaassa laskussa sijoittajien hakiessa turvaa esimerkiksi valtionlainamarkkinoilta.

Osakemarkkinoiden negatiivinen tuottokehitys kiihtyi rajusti helmikuun viimeisellä viikolla, kun pelot koronaepidemian muuttumisesta pandemiaksi toden teolla voimistuivat. Valtionlainojen tuotot sen sijaan olivat erityisesti Yhdysvalloissa kovat sijoittajien hakiessa suojaa myrskyltä. Yhdysvalloissa 10 vuoden valtionlainan korkotaso painui tämän seurauksena historiallisen alhaiselle tasolle. Globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC -indeksi, maailman osakemarkkinat) laskivat helmikuun viimeisellä viikolla yli 10 prosenttia, rajuin viikkolasku sitten finanssikriisin, vieden koko vuoden tuotot selvästi negatiivisiksi (euromääräisesti -7,3 %). Myös riskilliset sijoitukset korkopuolella, kuten matalamman luottoluokituksen yrityslainat ja kehittyvien alueiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemat velkakirjasijoitukset, olivat tuntuvassa laskussa helmikuussa.

Koronaviruksen osalta markkinoiden fokus on erityisesti Kiinan ulkopuolella, ja viruksen leviämistä muihin maihin (mm. Etelä-Korea, Italia, Iran) seurataan tarkasti. WHO:n (Maailman terveysjärjestö) mukaan koronavirus voi potentiaalisesti kehittyä pandemiaksi, sillä ainakin 64 maata on raportoinut koronavirustapauksista. Suurimmat tartuntamäärät on tähän mennessä raportoitu Etelä-Koreasta (4 212), Italiasta (1 689) ja Iranista (978). Tätä kirjoittaessa (2.3.) virallisen tiedon mukaan 88 948 ihmistä sairastunut virukseen joista 3 043 on johtanut kuolemaan, mutta tartuntojen määrä on kuitenkin virallisia lukuja selvästi korkeammat. Yksistään Iranissa kuolleiden määrä on virallisen tiedon mukaan 54 tartunnan saaneista (978), joten kuolleisuus olisi peräti 5,5 %, miltei tuplat esim. Kiinassa raportoituun kuolleisuuteen verrattuna.

Mielestämme markkinoiden nopea toipuminen kurssilaskusta voi olla vaikeaa, sillä markkinoiden huolena on erityisesti talouden tarjontapuolen shokin vaikutukset, kun työntekijät eivät pääse karanteenien tai sairauden takia töihin. Markkinoiden katseet ovat keskuspankeissa ja niiden mahdollisissa tukitoimissa. Olemme kuitenkin epäröiviä sen suhteen, että keskuspankkien rahapoliittinen elvytys vaikuttaisi merkittävän positiivisesti talouden tarjontashokkiin, vaan mielestämme tarvitaan myös fiskaalipoliittisia toimia. Tästä saatiin esimakua helmikuun loppupuolella, kun Hong Kong turvautui hyvin poikkeuksellisesti ns. helikopterirahan jakamiseen. Valtio päätti 120 mrd. Hong Kongin dollarin (15 mrd. USD) suuruisesta elvytyspaketista, jossa jokainen 18 vuotta täyttänyt asukas saa 10 000 Hong Kongin dollaria (n. 1 300 USD) käteen tukeakseen itsehallintoalueen taloutta. Vaikutukset tämän tyyppisistä epätavallisista toimista ovat kuitenkin epäselvät, sillä epävarmoina aikoina ihmisten säästämisaste yleensä nousee ja raha ei kanavoidu toivotulla tavalla siihen, mihin alun perin oli tarkoitettu, eli kulutukseen. Tämän lisäksi näemme vain rajallisia mahdollisuuksia merkittävään fiskaalielvytykseen, sillä talouksien velkaantuneisuus on jo valmiiksi korkealla tasolla.

Näemme myös riskin siinä, että virus leviää laajemmalti Yhdysvalloissa johtaen kuluttajien varovaisuuteen, mikä puolestaan vaarantaisi tulevaa talouskasvua ja uusien työpaikkojen luontia. Virusepidemian takia useiden pankkien analyytikot ovat laskeneet vuoden 2020 osalta yhtiöiden tulosennusteita. Esimerkiksi Goldman Sachs ennustaa, että vuoden 2020 osalta tuloskasvu on maailmanlaajuisesti jäämässä nollaksi konsensuksen ollessa vielä 7 %:ssa (lähde: Factset).

Vallitsevassa epävarmassa markkinatilanteessa kehotamme varovaisuuteen ja riittävään hajautukseen sijoitussalkuissa. Näemme tärkeänä nykyisessä markkinatilanteessa osakemarkkinariskin oikean painotuksen, sillä valitsevassa matalien korkojen maailmassa yhdistelmäsalkun riskistä erityisen suuri osa liittyy osakemarkkinoihin, vaikka salkussa oleva osakepaino olisikin pieni.

Erik Holmqvist

Päästrategi, Elite Alfred Berg

www.eabgroup.fi

Varainhoitajan blogi

15.3.2024
Tero Tuominen, Evli-Rahastoyhtiö Oy
Onko asuntorahastoilla tulevaisuutta?
20.11.2023
Tomas Hildebrandt, EVLI OYJ
Maailmantalouden näkymät ja odotukset vuonna 2024
31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari