Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ
Varainhoitajan blogi

11.11.2013 — Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ

Eläkesäätiöt ja vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen on selvästi kasvanut Suomessa. Esimerkiksi Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistykseen, Finsfiin, kuuluu jo lähes 50 jäsenyhteisöä. Jäseniä ovat monet rahastoyhtiöt, sijoituspalveluiden tarjoajat, eläkeyhtiöt ja muut sijoittajat.  

Pitääkö eläkesäätiön olla vastuullinen sijoittaja? Tietenkin. Eläkesäätiöiden hoidossa olevat varat ovat osa julkista eläkäkejärjestelmäämme. Ei ole samantekevää, millä tavalla eläkesäätiön sijoitusten tuotto aikaansaadaan. Mitä jos eläkkeet maksettaisiin rahanpesusta tai rikollisesta toiminnasta saaduin varoin? Tuskin kukaan sellaista hyväksyy.

Onko kaikki toiminta hyväksyttävää, mikä ei ole laitonta toimintaa? Vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät kysymykset ovat hyvin moniulotteisia ja laajoja, eikä yksiselitteisiä valintoja aina voi tehdä. Pitäisikö sijoituksissa painottaa ympäristöriskejä, yritysten hyviä tai huonoja hallinnointitapoja, työsuhdekysymyksiä vai tasa-arvokysymyksiä? Ellei näitä asioita ole pohtinut, ei niihin pysty ottamaan kantaakaan.

Ensimmäinen askel vastuullisuuteen on määrittää oman toiminnan kannalta tärkeät kysymykset. Pienet toimijat eivät voi kaikkiin maailman ongelmiin vaikuttaa tai niitä ratkaista, mutta liikkeelle voi lähteä yhdestä tai muutamasta itselle tärkeästä teemasta.

Eläkesäätiö voi esimerkiksi ottaa tavoitteekseen työsuhdeolojen kehittämisen ja parantamisen kohdeyrityksissä. Ympäristön suojeleminen on toisaalta hyvä teema ja jokaisen kannalta panostus tulevaisuuteen. Hyvän hallintotavan edistäminen puolestaan kasvattaa luottamusta yritysten toimintaan yhteiskunnassa.

Seuraava askel on tavoitteiden asettaminen ja toimintasuunnitelman laatiminen. Tavoitteita ei kannata alkuun asettaa utopistisiksi vaan mahdollisimman konkreettisiksi. Sijoituspalveluita tarjoavilla yhtiöillä on runsaasti erilaisia palveluita ja tuotteita, joilla voidaan toteuttaa käytännössä vastuullisen sijoittamisen tavoitteita. Näitä ovat muun muuassa:

  • Arveluttavien kohteiden välttäminen
  • Positiivisen näkökulman painottaminen
  • Ympäristöteemat (esimerkiksi puhdas ilmasto, puhdas vesi, puhdas teknologia)
  • Best-in-class ("luokkansa parhaat") -sijoitukset
  • Passiiviset ESG-indeksituotteet
  • Osallistuminen ja vaikuttaminen

Tärkeä osa kaikkea toimintaa on seuranta: toteutuivatko vastuulliselle sijoittamiselle asetetut tavoitteet, millä tavalla ne ovat vaikuttaneet ja onko toiminta tuonut lisäarvoa? Hyvä tuotto on kuitenkin eläkesäätiöille elinehto, joten tuottotavoitteetkin pitää saavuttaa.


 

Tomas Hildebrandt on seniorisalkunhoitaja ja markkinastrategi. Hän hoitaa Evli Pankissa instituutioasiakkaiden varoja. Hän on myös varainhoidon markkinastrategi. Tomaksella on kokemusta pääomamarkkinoilta vuodesta 1991 alkaen. Evlissä hän aloitti vuonna 1996, ja ennen siirtymistään Evliin hän työskenteli salkunhoitajana Investa Oy:ssä ja Aktia Pankissa.


EVLI PANKKI OYJ 

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yksityishenkilöitä, yrittäjiä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli tarjoaa varallisuudenhoitoa, osake- ja johdannaisvälitystä, sijoitustutkimusta ja corporate finance -palveluja.

Vuonna 1985 perustettu Evli on koko toimintansa ajan ollut edelläkävijä nopeasti kehittyvillä pääomamarkkinoilla. Toiminnan perustana on Evlin henkilöstön vahva ammattitaito ja kokemuksen tuoma kyky löytää asiakkaille lisäarvoa tuovia ratkaisuja. Evlin tavoitteena on rakentaa pitkäaikaisia ja luottamuksellisia asiakassuhteita.

Evlin päämarkkina-alue on Itämeren ympäristö ja sen palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli-konsernin oma pääoma on 50,0 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 13,5 % (30.9.2013). Pankin hoidossa on 5,5 miljardin euron asiakasvarallisuus.

www.evli.com

Varainhoitajan blogi

15.3.2024
Tero Tuominen, Evli-Rahastoyhtiö Oy
Onko asuntorahastoilla tulevaisuutta?
20.11.2023
Tomas Hildebrandt, EVLI OYJ
Maailmantalouden näkymät ja odotukset vuonna 2024
31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari