Työryhmiä valmistelemaan eläkeuudistuksen muutoksia laki- ja lisäeläketurvan toimeenpanoon

Työmarkkinajärjestöt saivat eläkeuudistuksesta käydyt neuvottelut päätökseen ja tekivät esityksen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Järjestöjen hyväksyttyä sopimuksen aloittaa sosiaali- ja terveysministeriö lainvalmistelun sopimuksen pohjalta. Lakiesitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle todennäköisesti vuoden 2015 syksyllä. Uusi eläkelainsäädäntö astuu voimaan vuoden 2017 alussa. 

Eläkesäätiöyhdistys osallistuu Eläketurvakeskuksen taustaryhmän 2017 työskentelyyn, jonka tarkoituksena on työeläkeuudistuksen muutosten vaikutusten arviointi ja lakikommentointi. Työryhmän tarkoituksena on myös selvittää muutosehdotusten ja korjausten vaikutukset toimeenpanoon, rekistereihin ja kustannuksiin.

Lisäksi Eläkesäätiöyhdistyksen mallisääntötyöryhmä valmistelee mallit lisäeläketurvaa hoitavien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen sääntöjen sopeuttamiseksi työeläkeuudistukseen. Työryhmän kokoonpanossa on laaja asiantuntijaedustus sektoriltamme. Työryhmä ryhtyy valmistelemaan muutosehdotuksia kunhan työeläkeuudistukseen liittyvät lait yksityiskohtineen ovat varmistuneet riittävässä määrin ja alustavat keskustelut sääntömuutosten tekemisestä Finanssivalvonnan kanssa on suoritettu loppuun.

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari