Työryhmä: Eläkejärjestelmien yhdistäminen olisi mahdollista ja tarkoituksenmukaista

STM 19.2.2019 | Eläkejärjestelmien erillisyys Työryhmän raportti  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön yhteisen työryhmän tehtävänä

oli arvioida onko yksityinen ja kunnallinen eläkejärjestelmä mahdollista yhdistää. Selvitystyön taustalla ovat yksityisen ja julkisen sektorin rakenteiden ja työmarkkinoiden muutokset. 

 

Nyt julkaistun raportin mukaan työryhmän yksimielinen johtopäätös on, että työeläkejärjestelmien yhdistäminen olisi mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Yhdistämisen jälkeen kaikki niiden piirissä tehty työ vakuutettaisiin yksityisen työeläkejärjestelmän ehtojen mukaan. Tällöin kunta-alan työnantajat voisivat siirtymäajan jälkeen järjestää lakisääteisen työeläketurvansa joko työeläkevakuutusyhtiössä, eläkekassassa tai eläkesäätiössä.

 

Yhdistämisellä ei olisi vaikutusta työeläkemaksun tasoon. Keskeistä olisi myös, että uudistuksen vaikutuksesta jo ansaitut eläkkeet tai etuudet eivät millään tapaa heikkenisi muutoksen seurauksena.

 

Mikäli yhdistyminen etenee, se vaatii laajaa ja huolellista lainvalmistelua. Jatkossa tulisi selvittää monenlaisia teknisiä yksityiskohtia. Työryhmän laskelmissa yhdistymisen voitaisi arvioida tapahtuvan vuoden 2027 alussa.

Lue lisää: Eläkejärjestelmien erillisyys Työryhmän raportti

 

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari