Työeläkeyhtiöiden hallinnon läpinäkyvyyttä vahvistetaan lailla

STM 14.8.2014: Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaan lakiin esitetään muutoksia mm. sisäpiiritietojen sääntelystä, esteellisyyssäännöksistä, yhtiön ja sen johdon välisistä liiketoimista sekä palkitsemisesta.

Lakiesityksen mukaan eläkeyhtiöillä tulisi jatkossa olla julkinen sisäpiirirekisteri, joka ulotettaisiin koskemaan myös eläkeyhtiöiden hallituksen jäseniä. Sisäpiiriin kuuluvien olisi ilmoitettava rekisteriin pörssiosakeomistuksensa ja tekemänsä arvopaperikaupat.

______________

STM tiedote 14.8.2014: http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1887024#fi

Hallituksen esitys työeläkeyhtiöiden hallinnon sääntelystä eduskunnalle (HE 96/2014 vp): http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/akxhref2.sh?{KEY}=HE+96/2014

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari