Työeläkevarojen määrä supistui hieman vuoden toisella neljänneksellä

Suomalaisten työeläkevaroja oli vuoden puolivälissä 182,9 miljardia euroa. Varojen määrä supistui 1,3 miljardia vuoden toisella neljänneksellä. Varoista osakkeissa ja osaketyyppisissä sijoituksissa oli 87,6 miljardia (47,9 %), korkosijoituksissa 78,0 miljardia (42,7 %) ja kiinteistösijoituksissa 17,1 miljardia (9,4 %). Työeläkevaroista oli sijoitettuna euroalueen ulkopuolelle 50,1 %, Suomeen 27,6 % ja muulle euroalueelle 22,3 %. 

Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan syyskuun alussa julkaisemasta tilastoanalyysistä. 

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan verkkosivuilta www.tela.fi/tyoelaketalous/sijoitustilastot_ja_analyysit/sijoitusvarojen_yhteenvedot

Lisätiedot:

TELAn tiedote 1.9.2015: Tuloja suuremmat menot ja osakkeiden kurssilasku supistivat työeläkevaroja

Työeläkevakuuttajat TELA: johtava ekonomisti Reijo Vanne, puh. 040 729 0252,

analyytikko Peter Halonen, puh. 040 585 0450

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari