Työeläkevarat lähes 200 miljardia syyskuun lopussa

Tela sijoitusanalyysi 30.11.2017: Työeläkevarojen määrä nousi 2,3 miljardia vuoden kolmannella neljänneksellä  

Suomalaisten työeläkevaroja oli 198,9 miljardia euroa vuoden kolmannen neljänneksen päättyessä. Globaalin talouskasvun kiihtyminen ja siten rahoitusmarkkinoiden positiivinen vire on vuoden 2017 aikana näkynyt työeläkevakuuttajien hyvinä sijoitustuottoina. Varojen määrä nousi kolmannen neljänneksen aikana 2,3 miljardilla. Merkittävä vaikutus on ollut keskuspankkien elvyttävällä rahapolitiikalla.

Osake- ja osaketyyppisten sijoitusten osuus koko sijoitusomaisuudesta nousi toista kertaa yli 50 prosentin. Niissä oli yhteensä 101,0 miljardia (50,7 %). Varoista oli 81,7 miljardia (41,1 %) korkosijoituksissa ja kiinteistösijoituksissa noin 16,2 miljardia (8,2 %).

Sijoitusten tuotto oli positiivinen kaikissa eri sijoituslajeissa. Parhaimmat tuotot saatiin jälleen osakemarkkinoilta. Reaalinen sijoitustuotto vuoden alusta oli 5,3 prosenttia. Osakesijoitusten reaalituotto oli 9,7 prosenttia. Suomi ja muu euroalue jatkoivat osuutensa kasvattamista koko sijoitusomaisuudesta.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan Sijoitusanalyysi-sivulta.

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari