Työeläkevakuutusmaksu vuodelle 2021 vahvistettu

Vuonna 2021 työntekijän työeläkemaksu on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia. 53-62-vuotiaiden työntekijöiden maksu on 8,65 prosenttia. Korkeampi maksuosuus johtuu siitä, että kyseisen ikäryhmän työntekijät saavat korotettua eläkekarttumaa vuoden 2025 loppuun asti.

Työnantajan työeläkemaksu vuonna 2021 on keskimäärin 16,95 prosenttia palkoista.

Ministeriö vahvisti samalla myös yrittäjien eläkelain mukaisen työeläkemaksun ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaisen perusprosentin vuodelle 2021. Alle 53 ja yli 63-vuotialla maksu on 24,10 prosenttia ja 53-62-vuotiailla 25,60 prosenttia. Maksuprosentit ovat samat kuin kuluvana vuonna.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti työeläkemaksun perusteet työeläkeyhtiöiden hakemuksen mukaisesti.

Lue: Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 12.11.2020: Työeläkevakuutusmaksut vuodelle 2021 vahvistettu

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari