Työeläkesektorin vakavaraisuus vahvistui sijoitustuottojen ansiosta

Fivan tiedote 1.4.2015: 

Työeläkelaitosten vakavaraisuusaste vahvistui keskimäärin 30,3 prosenttiin ja riskiperusteinen vakavaraisuusasema pysyi ennallaan 2,1:ssä vuoden 2014 aikana.  

Eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuus oli joulukuun lopussa vahva. Niiden keskimääräinen vakavaraisuusaste oli 39,1 prosenttia. Työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuusaste oli puolestaan 29,8 prosenttia.

Myös riskiperusteinen vakavaraisuus (2,7) oli eläkesäätiöillä ja -kassoilla hyvällä tasolla ilmenee Finanssivalvonnan tiedotteesta 1.4.2015: Valvottavien tila ja riskit 1/2015

Työeläkevakuuttajat TELA julkaisi maaliskuussa tiedot työeläkelaitosten sijoitustuotoista. Eläkesäätiöiden ja -kassojen vuoden 2014 sijoitustuotto oli keskimäärin 7,1 %, joka on myös sama kuin parhaaseen sijoitustuottoon yltäneellä työeläkevakuutusyhtiöllä. Työeläkeyhtiöiden keskituotto oli 6,8 %. 

Pitkän aikavälin vuosituotto ajalla 1998 – 2014 on eläkesäätiöillä ja -kassoilla keskimäärin 6,2 %. Tuotto on työeläkealan korkein. Työeläkevakuutusyhtiöllä tuotto on keskimäärin 5,5 % ja julkisalojen eläkevakuuttajilla 5,9 %. Tiedot ilmenevät TELAn analyysistä: Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 lopussa. 

Kts.TELAn verkkosivut: Sijoitusten tuotot  sekä Sijoitusvarojen yhteenvetotiedot  

 

 

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari