Työeläkesektorin vahva vakavaraisuus toimii puskurina sijoitusmarkkinoiden epävarmuudessa

Fiva 28.9.2015: Työeläkelaitosten vakavaraisuus nousi alkuvuoden aikana 2000-luvun korkeimmalle tasolle. Loppukeväällä ja -kesällä sijoitusmarkkinoiden epävarmuus kasvoi ja monissa omaisuusluokissa nähtiin suuria arvojen heilahteluita.

Sijoitusarvojen heilahteluista huolimatta eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuusaste säilyi alkuvuonna erittän vahvana. ja oli kesäkuun lopussa keskimäärin 42,2 prosenttia. Eläkeyhtiöiden vakavaraisuusaste oli vastaavasti 32,0 prosenttia.   

Riskiperusteinen vakavaraisuusasema nousi vuoden vaihteeseen nähden hieman. Eläkesäätiöllä ja -kassoilla se oli 2,8 (31.12.2014: 2,7) ja eläkeyhtiöillä 2,2 (31.12.2014: 2,1). 

Ensimmäisen vuosipuolikkaan tuotot olivat erityisesti ensimmäisen vuosineljännen ansiosta varsin hyvät.

Eläkesäätiöiden ja -kassojen tuotto oli keskimäärin 5,6 prosenttia ja eläkeyhtiöiden 5,0 prosenttia.

Työeläkesektorin sijoituskäyttäytyminen ei kokonaisuutena ole muuttunut riskillisemmäksi vuoteen 2014 verrattuna, todetaan Fivanssivalvonnan tiedotteissa:

Finanssivalvonnan lehdistötiedote 28.9.2015 – 14/2015 

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2015

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari