Työeläkemaksut vuodelle 2024 vahvistettu

Vuonna 2024 keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,81 prosenttia palkasta.

Työnantajan keskimääräinen TyEL-maksu vuonna 2024 on 17,34 prosenttia. Maksu sisältää koronapandemian vuoksi tehdyn tilapäisen alennuksen takaisinmaksusta aiheutuvaa korotusta 0,41 prosenttiyksikköä.  

Työntekijöiden eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiaiden korotettu työeläkevakuutusmaksu 8,65 prosenttia. Nämä maksuprosentit ovat samat kuin vuonna 2023.

Yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti on ensi vuonna 24,10 prosenttia ja 53–62-vuotiaiden korotettu maksu 25,60 prosenttia. Nämä maksuprosentit ovat samat kuin vuonna 2023.

STM:n tiedote: Työeläkemaksut vuodelle 2024 on vahvistettu  

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari