Työeläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuus vahvistui kesäkuun lopun tilanteesta

Finanssivalvonta | Valvottavatiedote 26.8.2020 – 55/2020

Heinäkuun lopun tilanteessa työeläkevakuutusyhtiöiden, lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja -kassojen sekä Merimieseläkekassan keskimääräinen vakavaraisuusaste oli 124 % ja vakavaraisuusasema 1,7. Vakavaraisuus on vahvistunut hieman verrattuna kesäkuun lopun tilanteeseen.

Finanssivalvonta jatkaa kuukausittaista tietojen keruuta ainakin vuoden 2020 ajan.

Lisätiedot:

Mikko Kuusela, toimistopäällikkö, puh. 09 183 5525 tai mikko.kuusela(at)finanssivalvonta.fi  

Lue: Valvottavatiedote 26.8.2020 – 55/2020

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari