Tela: Suomalaisten työeläkevaroja oli kesäkuun lopulla 180,3 miljardia euroa

Telan 14.9.2016 julkaisemien sijoitustilastotietojen mukaan työeläkevaroja oli kesäkuun lopulla yhteensä noin 180,3 miljardia euroa. Toisen vuosineljänneksen tuotoista huolimatta, eläkevarat laskivat vuoden vaihteesta noin 0,6 miljardia euroa.

Koko toimialan nimellistuotto oli 0,3 prosenttia ja reaalituottoi -0,1 prosenttia ensimmäisellä vuosipuolikkaalla. Eläkesäätiöiden ja -kassojen keskimääräinen tuotto ensimmäiseltä vuosipuolikkaalta oli 0,7 prosenttia.  

Telan analyysi sijoitusvarojen määrästä ja kohdentumisesta sekä tuotoista on luettavissa tästä: http://www.tela.fi/sijoitusanalyysi 

Laajemmat lyhyen ja pitkän aikavälin kehittymistä käsittelevät kuvasarjat löytyvät:  Sijoitusvarojen kehittyminen -sivuilta.

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari