Tela: Eläkevarojen kasvu yllätti positiivisesti kolmannella vuosineljänneksellä

Suomalaisten työeläkevaroja oli syyskuun lopulla 184,5 miljardia euroa. Varojen määrä kasvoi kolmannen vuosineljänneksen aikana 4,3 miljardia euroa ja kohosi siten kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle, ilmenee TELAn tiedotteesta 13.12.2016.

Varoista lähes puolet, noin 88,1 miljardia (47,8 %) oli osakkeissa ja osaketyyppisissä sijoituksissa. Korkosijoituksissa oli noin 81,4 miljardia (44,1 %) sekä kiinteistösijoituksissa noin 14,9 miljardia (8,1 %). 

Erityisesti tulevien eläkkeiden rahoituksen kannalta kasvu on aina hyvä uutinen. Eläkevaroja rahastoidaan ja sijoitetaan, koska osa eläkkeisiin tarvittavasta rahoituksesta katetaan näillä varoilla. Näin eläkemaksut saadaan pidettyä matalammalla kuin mitä eläkemenot vaatisivat. Nykyisin sijoitusvaroilla katetaan yksityisalojen palkansaajien eläkkeistä lähes neljännes vuotuisesta eläkemenosta. Tulevaisuudessa osa on yhä suurempi. 

Eläkkeiden rahoitus turvallisella pohjalla 

Epävarmassa markkinatilanteessa työeläkevakuuttajien hyvä vakavaraisuus auttaa. Vakavaraisuusaste kuvaa yksityisalojen työeläkevakuuttajan riskinkantokykyä ja kertoo varautumisesta epävakauteen. –  Työeläkevakuuttajien vakavaraisuusaste oli syyskuun lopussa vahva. Sen ansiosta eläkevarat ovat turvassa, eivätkä matalat tuotot saa eläkevakuuttajia heti hälytystilaan, toteaa Telan analyytikko Peter Halonen. 

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon eläkerahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva. 

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan Sijoitusanalyysi-sivulta. 

Lisätiedot:

Analyytikko Peter Halonen, puh. 010 680 6731

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari