STM: Työryhmältä ehdotus uudeksi eläkesäätiö- ja vakuutuskassalaiksi

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain uudistamista ja kehittämistä selvittänyt työryhmä ehdottaa kokonaisuudistusta eläkesäätiö- ja  vakuutuskassalakeihin.   

Eläkesäätiöt ja -kassat tarjoavat työnantajille vaihtoehdon järjestää työntekijöilleen lakisääteisen työeläketurvan ja vapaaehtoisen lisäeläketurvan.

”Uudistuksen tavoitteena on nykyistä kattavampi, selkeämpi, ymmärrettävämpi ja ajantasaisempi lainsäädäntö”, todetaan ministeriön tiedotteessa.   

Lakiehdotukseen on tehty eräitä eläkesäätiöiden ja -kassojen toimintaa sekä perustamista helpottavia ehdotuksia. Lisäeläkkeitä hoitaville eläkesäätiöille ja eläkekassoille merkityksellistä ehdotuksessa on sijoittamista ja vastuuvelan kattamista koskevien säännösten uudistaminen paremmin nykypäivää vastaavaksi.

Työryhmän loppuraportti on lausuntokierroksella huhtikuun alkuun asti, jonka jälkeen päätetään jatkovalmistelun sisällöstä ja aikataulusta. Raporttiin liittyy eriäviä ja täydentäviä mielipiteitä.

 Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriö:

johtaja Hannu Ijäs, p. 02951 63248, etunimi.sukunimi[ät]stm.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]stm[dot]fi)

neuvotteleva virkamies Riitta Kokko-Herrala, p. 0295 163345, etunimi.sukunimi[ät]stm.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]stm[dot]fi)

Eläkesäätiöyhdistys:

toimitusjohtaja Timo Toropainen, p. 09 6877 4410, etunimi.sukunimi[ät]elakesaatioyhdistys.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]elakesaatioyhdistys[dot]fi)

lakimies Ismo Heinström, p. 09 6877 4411, etunimi.sukunimi[ät]elakesaatioyhdistys.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]elakesaatioyhdistys[dot]fi)

 

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari