STM: Työeläkevakuutusmaksuun muutoksia 2017 alkaen

Hallitus esittää että, työntekijän maksuosuus työeläkevakuutusmaksusta kasvaisi ja työnantajan osuus vastaavasti pienenisi.  

Työntekijän työeläkevakuutusmaksu nousisi 0,20 prosenttiyksikköä kahtena seuraavana vuotena ja tämän jälkeen nousua olisi 0,4 prosenttiyksikköä vuoteen 2020 asti. Vuonna 2020 työntekijän työeläkevakuutusmaksu olisi 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi ja vastaavasti työnantajien työeläkevakuutusmaksua lasketaan 1,2 prosenttiyksikköä nykytasosta. Työntekijän työeläkevakuutusmaksuosuuden muutos koskisi sekä yksityisen että julkisen sektorin työntekijöitä.

Ehdotetut muutokset ovat osa työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemää kilpailukykysopimusta.

STM tiedote 8.9.2016 | 131/2016: http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoelakevakuutusmaksuun-muutoksia

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari