STM: Työeläkelaitosten vakavaraisuussäännökset uudistumassa

Työeläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskentaa ja sijoitusten hajauttamista koskevat säännökset ovat uudistumassa. Vakavaraisuuslaskennassa otettaisiin jatkossa nykyistä tarkemmin ja kattavammin huomioon kaikki olennaiset sijoitustoiminnan riskit sekä vakuutusriskit. Kun eläkelaitos laskee vakavaraisuusrajaansa, sen olisi tunnistettava erikseen kuhunkin sijoitukseen liittyvät riskit. Vastuuvelan kattamista koskevista säännöksistä luovuttaisiin tarpeettomina. Uudet säännökset koskisivat työeläkevakuutusyhtiöitä, eläkesäätiöitä, eläkekassoja, Merimieseläkekassaa ja osin Maatalousyrittäjien eläkelaitosta. 

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Lisätietoja:  

STM: johtaja Heli Backman, p. 02951 63179, etunimi.sukunimi[ät]stm.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]stm[dot]fi) 

STM: ylimatemaatikko Mikko Kuusela, p. 02951 63182, etunimi.sukunimi[ät]stm.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]stm[dot]fi)

Tarkemmin asiasta: 

STM:n tiedote 27.11.2014: Työeläkelaitosten vakavaraisuussäännökset uudistumassa

STM:n tiedote 28.11.2014: Työeläkelaitosten vakavaraisuussäännöstön uudistaminen   

 

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari