Runsaasti lakimuutoksia vuodenvaihteessa

Marketta Lindén ja Marja Koponen / Fiva

Marketta Lindén ja Marja Koponen kertoivat Finanssivalvonnan kuulumisia.

Eläkesäätiöyhdistyksen perinteinen kirjanpito- ja tilinpäätöspäivä tarjosi tukun muutoksia, muistutuksia ja ohjeita eläkesäätiöiden ja -kassojen vuodenvaihteen töihin.

ESY:n lakimies Ismo Heinström muistutti Katajanokan Kasinolle ja striimin ääreen kokoontunutta eläkesäätiö- ja eläkekassaväkeä vuodenvaihteen lakimuutoksista. Voimaan tulevat uudet eläkesäätiö- ja eläkekassalait.

”Lisäeläkkeitä koskevaan uuteen lakiin on noussut muutostarpeita jo nyt. ESY:n hallitus on perustanut työryhmän laatimaan sosiaali- ja terveysministeriölle pikaisen lainsäädäntöehdotuksen lain muuttamiseksi.”

Myös perhe-eläketurvan uudistamista koskevat lait tulevat voimaan 1.1.2022. Ne aiheuttavat muutoksia lisäeläkesäätiöiden sääntöihin, joista tulee lähettää ajoissa muutospyyntö Finanssivalvonnalle.

Telassa valmistellaan konkurssi- ja yhteisvastuusäännösten muuttamista.

”Tavoitteena on, että tilanne ei enää pitkittyisi kohtuuttomasti, jos joku laitos joutuisi selvitystilaan vähäisten varojen vuoksi”, Heinström kertoi.

Yrittäjän eläkelakia ollaan niin ikään muuttamassa. Luonnos hallituksen esitykseksi valmistui lokakuussa, voimaan laki tullee vuoden 2023 alussa. Lisäksi sairausvakuutuslain muutokset tullevat voimaan ensi vuoden alussa.

”Sairausvakuutuslain muutoksen tarkoituksena on parantaa kuntoutustarpeen, työkyvyn ja työhön paluun mahdollisuuksien arviointia.”

Työeläkemaksut pysyvät keskimäärin ennallaan vuonna 2022.

 


 

Heinströmin tapaan Finanssivalvonnan johtava tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén kiirehti perhe-eläkemuutoshakemusten lähettämistä.

”Käsittelemme sääntömuutoshakemukset ennen vuodenvaihdetta, joten toivomme, että ne lähetetään erillään muista hakemuksista.”

Eläkesäätiöitä ja -kassoja koskevien uusien lakien vuoksi päivitettäviä määräyksiä ja ohjeita on kaikkiaan 11, joten työtä riittää niin säätiöissä ja kassoissa kuin Fivassakin.

”Sääntömuutokset vahvistetaan pääsääntöisesti niin, että muutokset tulevat voimaan vahvistuspäivästä lähtien. Jos esimerkiksi muutetaan hallituksen jäsenten lukumäärää, kannattaa olla tarkkana, että sääntömuutokset on ehditty vahvistaa Finanssivalvonnassa”, muistutti johtava lakimies Marja Koponen Fivasta.

Uusi laki tuo muutoksia myös hallituksen jäsenten kelpoisuusvaatimuksiin.

Fivan asiantuntijat myös kehottivat kiinnittämään huomiota siihen, että eläkelaitoksella on riittävä osaaminen ja henkilöstö sijoitustoiminnan itsenäisen päätöksenteon varmistamiseksi tilanteissa, joissa toimintoja on ulkoistettu.

 


 

Uusien lakien vaikutuksesta puhui myös KHT Saila Lähdekorpi KPMG Oy Ab:sta. Ne vaikuttavat 1.1.2022 alkaviin tilikausiin, mutta eivät lähtökohtaisesti vuoden 2021 tilinpäätöksiin.  

”Jossakin määrin uusien lakien vaikutukset näkyvät jo tämän vuoden tilinpäätöksessä, esimerkiksi eläkesäätiössä asiamiehen muuttumisena toimitusjohtajaksi.” 

Lähdekorven mukaan tilintarkastusyhteisöä kiinnostaa, annetaanko tilinpäätöksessä oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

”Jos uusi laki edellyttää lisäeläkelaitokselta merkittäviä muutostarpeita esimerkiksi epälikvideissä sijoituksissa jo 2020, tulee arvioida lisätietojen antamisen tarve tilinpäätöksen liitetiedoissa, jotta tilinpäätös antaisi oikean ja riittävän kuvan.”

 


 

Asiakaskirjanpidon talouspäällikkö Teija Isokorpi Mandatum Life Palvelut Oy:stä muistutti muutamista tilinpäätökseen ja tilintarkastukseen liittyvistä asioista.

”Fivan valvottavatiedotteen mukaan erityistä huomiota pitää kiinnittää toimistokiinteistöjen arvostukseen. Tällä viitattaneen koronapandemiaan, joka on muuttanut vuokralaistilannetta.”

”Koronatilanteeseen liittyvät riskit on myös hyvä mainita toimintakertomuksen riskiliitteissä.”

Isokorpi kehotti lukemaan Kirjanpitolautakunnan viime huhtikuussa antaman yleisohjeen kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista.

 


 

Matemaatikon muistilistaa eläkesäätiöiden ja -kassojen tilinpäätöksiin toi aktuaarijohtaja Lauri Ojala Porastosta.

Listalla olivat muiden muassa lisäturvan laskuperustemuutokset vuodelle 2021. Alkaneen työkyvyttömyyseläkkeen laskuperuste muuttuu TyEL:ssä.

”Työkyvyttömyyseläkkeiden päättyvyys asetetaan vastaamaan paremmin nykytilannetta. Lisäturvan laskuperusteissa tehdään korjaus myös työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuteen vastaisen työkyvyttömyyseläkevastuun laskennassa.”

”Vastuun muutos riippuu vakuutuskannan rakenteesta. Poraston matemaatikko voi laskea vaikutuksen vastuuvelan määrään”, Ojala sanoi.

 

teksti ja kuva: Miia Lahti

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari