Pasi Strömberg: Eläkelaitoksen hallituksen tehtävänä on ymmärtää kokonaisuus ja valvoa toimintaa

Pasi Strömberg

Tuottovaatimuksen määräytymisestä seuraava poikkeamariski on asia, jonka Eläkekassa Verson toimitusjohtaja ja ESY ry:n hallituksen puheenjohtaja Pasi Strömberg toivoo jokaisen eläkelaitoksen hallituksessa istuvan tietävän ja ymmärtävän.

“Tyel-laitoksen pitää verrata tuottojaan alan keskimääräiseen tuottoon, samoin vakavaraisuuttaan keskimääräiseen vakavaraisuuteen.”

Jos allokaatio poikkeaa alan keskimääräisestä salkusta, se aiheuttaa riskin, jota kutsutaan poikkeamariskiksi.

“Sanoisin, että tämä on olennaisin työeläkelaitoksen riskienhallintaan liittyvä kysymys; aina on mietittävä, että halutaanko tällainen riski ottaa. Jos vastaus on kyllä, on oltava vakavaraisuuspääomaa, jolla riski kannetaan.”

Rima asetettava korkealle

Poikkeamariskiä voidaan minimoida salkulla, jossa omaisuuslajien välinen jakauma seuraa työeläkeyhtiöiden keskimääräistä jakaumaa, ja jossa omaisuuslajien sisäinen rakenne on yhtenevä työeläkeyhtiöiden keskimääräisen rakenteen kanssa.

Strömberg kuitenkin kannustaa pieniä eläkelaitoksia ottamaan riskejä.

“Strateginen allokaatio kannattaa rakentaa omien vahvuuksien pohjalta. Jos rakentaa salkun täsmälleen samoin kuin alalla keskimäärin tai lähtee seuraamaan jotakin työeläkeyhtiötä, mikä on lisäarvo?” hän kysyy.

“Esimerkiksi meillä Versossa salkussa on suoria metsäsijoituksia enemmän kuin muilla, sillä hallituksessamme on sen alan asiantuntijoita.”

Monilla eläkesäätiöillä ja -kassoilla on vahvempi vakavaraisuus kuin alalla keskimäärin. Strömbergin mielestä tällöin ei ole riittävää, että saavuttaa alan keskimääräisen tuoton.

“Tällaisessa tilanteessa hallituksen jäsenillä on hyvä tilaisuus käydä keskustelua riman asettamisesta korkeammalle.”

Entä jos osakemarkkinat romahtavat?

“Tämä testattiin viimeksi keväällä, kun koronakriisi iski. Eläkekassan toimintaedellytykset säilyvät kaikissa markkinatilanteissa, jos sen vakavaraisuus on vähintään alan keskimääräisellä tasolla ja allokaatio riittävän lähellä alan keskimääräistä jakaumaa.”

“Kymmenen vuotta sitten finanssikriisissä huomattiin, että jos alan keskimääräinen vakavaraisuus menee liian alas, tehdään poikkeuslaki. Isot eläkeyhtiöt ovat liian suuria kaatumaan, joten vakavaraisuusvaatimuksia kevennetään tarvittaessa.”

Jokainen hallitus määrittää itse, millä tasolla se haluaa sijoitustoimintaa käsitellä.

Pienissä eläkelaitoksissa saattaa olla tarkoituksenmukaista käsitellä yksityiskohtaisemmin sijoituksia; esimerkiksi kiinteistösijoituksissa käsitellään usein yksittäisiä sijoituskohteita. Mutta mitä isompi sijoitusvarallisuus on, sitä mahdottomampaa hallituksen on ottaa kantaa yksittäisiiin kohteisiin.

“Meillä Versossa markkinan ajoittaminen taktisen allokaation keinoin on aika pienessä roolissa; horisontti on pidemmällä; vähintään puolen vuoden tai vuoden päässä, ja strategiaa pohditaan useamman vuoden tähtäimellä.”

“Yksi kysymys on, että missä vaiheessa markkinoilla aletaan hinnoitella uudestaan koronapandemian pidempiaikaisia vaikutuksia. Jos se johtaa korjausliikkeeseen, me olemme hereillä.”

Valvontavastuu korostuu

Hallituksen vastuusta puhuttaessa Pasi Strömberg nostaa esiin valvontavastuun.

“Finanssivalvontakin on sanoittanut vastuuta juuri tällä tavoin. Kun katsoo hallituksen käytännön toimintaa meillä Versossakin, kyllä siellä suurin osa on asioita, jotka merkitään tiedoksi. Eli hallitus seuraa raportointia ja kokonaisuuden hoitoa; valvoo sitä, että operatiivinen johto toimii valtuuksiensa puitteissa.”

“Päätösasioita on vain vähän, koska toimintamalli on muuttunut. Mutta sillä on iso lisäarvo käytännön toimintaan, että sijoitusstrategiasta keskustellaan toimivan johdon antamien sytykkeiden pohjalta.”

teksti: Miia Lahti
kuva: Markku Pulkkinen

 

Lyhyesti
Verson hallituksen tärkeimmät tehtävät
  1. Riskitason määrittely
    Hallituksen jäsenen on voitava ymmärtää asiat arkijärjellä. Alan slangin taakse ei saa piiloutua.
  2. Resurssien turvaaminen
    Tärkeää erityisesti pienessä kassassa, jossa ei voi turvautua ison toimijan resursseihin.
Mitä toimitusjohtajana odotat hallitukselta?
  1. Kokonaisuuden ymmärtämistä. Päätehtävä on sijoitustoiminnan kokonaisuuden valvonta.
  2. Jatkuvaa keskustelua sijoitusstrategiasta ja käytännön toiminnasta. Saman tilannekuvan jakaminen on edellytys päätösten tekemiselle ja toiminnan kehittämiselle.
  3. Tukea toimivalle johdolle; avointa ja rakentavaa keskustelua. Arvovaltakysymysten välttäminen lisää luottamusta.

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari