Nimityksiä Finanssivalvonnassa

Olli Rehn Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtajaksi

​Eduskunnan pankkivaltuusto on nimittänyt Suomen Pankin johtokunnan jäsenen Olli Rehnin Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtajaksi 1.2.2017 alkaen. Olli Rehn korvaa tehtävässä Pentti Hakkaraisen, jonka toimikausi Suomen Pankissa päättyi.

​Finanssivalvonnan johtokunnan varapuheenjohtajana toimii valtiosihteeri Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä. Muut jäsenet ovat ylijohtaja Outi Antila sosiaali- ja terveysministeriöstä, varatuomari Pirkko Juntti ja toimitusjohtaja Vesa Vihriälä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta.  

Finanssivalvonnan apulaisjohtajaksi Jyri Helenius

​Eduskunnan pankkivaltuusto on nimittänyt Riskienvalvonnan osastopäällikön diplomi-insinööri Jyri Heleniuksen Finanssivalvonnan apulaisjohtajaksi maaliskuun kokouksessaan.

Finanssivalvonnan Instituutiovalvonnan osastopäälliköksi Samu Kurri

​Yhteiskuntatieteiden maisteri Samu Kurri on nimitetty Instituutiovalvonnan osastopäälliköksi viiden vuoden määräajaksi 1.2.2017 alkaen. Samu Kurri seuraa tehtävässä Marja Nykästä, joka siirtyy Suomen Pankin johtokunnan jäseneksi.

Samu Kurri siirtyy osastopäälliköksi Suomen Pankin kansainvälisen ja rahatalouden toimiston päällikön tehtävästä. Kurri on ollut toimistopäällikkönä vuodesta 2009 ja sitä ennen useissa asiantuntijatehtävissä.

Samu Kurrilla on laaja-alainen kokemus talous-, raha- ja makrovakauspolitiikan kysymyksistä Suomen Pankissa ja Euroopan keskuspankissa. Hän on myös perehtynyt Eurooppa-integraation ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten pankkiunioniin.

Instituutiovalvonnan valvottavia ovat vakuutus- ja rahoitussektorin toimijat. Osastolla huolehditaan valvottavien vakavaraisuuden jatkuvasta valvonnasta ja käsitellään mm. toimilupahakemuksia. Osaston vastuulla on valvottavien hallinnon luotettavuuden, tilinpäätösten ja vakavaraisuuslaskennan oikeellisuuden sekä toiminnan lainmukaisuuden arviointi. Lisäksi osaston asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Työeläkelaitokset-toimiston toimistopäälliköksi Mikko Kuusela

​Filosofian tohtori, sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikko Mikko Kuusela on nimitetty Työeläkelaitokset-toimiston päälliköksi 1.3.2017 alkaen.

Hän on aiemmin työskennellyt mm. sosiaali- ja terveysministeriössä ylimatemaatikkona sekä Silta oy:ssä vakuutustekniikan päällikkönä. Hän on toiminut myös Finanssivalvonnan johtokunnan varajäsenenä.

Työeläkelaitokset-toimisto vastaa työeläkeyhtiöiden, eläkesäätiöiden, vakuutuskassojen sekä lailla perustettujen eläkelaitosten vakavaraisuuden valvonnasta. Lisäksi toimiston asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti eläkelaitoksia koskevan sääntelyn valmisteluun ja täytäntöönpanoon.

Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt -toimiston toimistopäälliköksi Teija Korpiaho

​Kauppatieteiden maisteri Teija Korpiaho on nimitetty Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt -toimiston päälliköksi 1.3.2017 alkaen.

Hän on aiemmin työskennellyt Finanssivalvonnan ja sen edeltäjien palveluksessa, viimeksi johtavana riskiasiantuntijana ja vt. toimistopäällikkönä Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt -toimistossa.

Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt -toimisto vastaa valvottaviensa vakavaraisuuden valvonnasta. Lisäksi toimiston asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti eurooppalaisen ja kotimaisen sääntelyn valmisteluun ja täytäntöönpanoon.

 

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari