Muutoksia lisäeläkkeitä hoitavien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen katesäännöksiin

Lisäeläkkeiden katesäännösten huojennukset tulevat voimaan 1.4.2017. Lain muutoksen jälkeen ETA-alueiden ulkopuolisiin OECD-valtioihin tehtyjä sijoituksia (velkasitoumukset, osakkeet ja muut sitoumukset) käsitellään samoin, kuin ETA-alueelle tehtäviä sijoituksia (aikaisempi kymmenen prosentin rinnastus muuttuu sadan prosentin rinnastukseksi). Samalla laista poistetaan kiinteistöihin tehtäviä sijoituksia sijoituksia koskevat rajoitukset.  Kiinteistöihin voidaan tämän jälkeen sijoittaa enemmän kuin 40 prosenttia vastuuvelan katteena olevista varoista eikä enää ole rajoitusta, joka estäisi sijoittamasta yhteen kiinteistökohteeseen enemmän kuin 15 prosenttia vastuuvelan katteena olevista varoista. Rajojen ylittäminen on kuitenkin otettava huomioon yleisen huolellisuusvelvoitteen näkökulmasta, tuottavuus- ja turvaavuusvaatimusten näkökulmasta sekä sijoitusten hajauttamisvaatimusten näkökulmasta. Säädösnumerot 167/2017 ja 168/2017.

Hallituksen esitys 265/2016

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari