Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek konkurssissa

Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek on asetettu konkurssiin 5.2.2018 klo 12:00 Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä (päätösnumero 18/5486, diaarinumero K 18/2532). Konkurssipesän pesänhoitajaksi on määrätty asianajaja Harri Hynninen / HPP Asianajotoimisto Oy.

Konkurssipesä pyrkii varmistamaan Viabekin vastuulla olevien eläkkeiden maksamisen häiriöttä. Konkurssipesän hallinnon saamien alustavien tietojen mukaan Viabekin konkurssilla ei ole vaikutusta Viabekin vastuulla olevien eläkkeiden maksamiseen ajallaan.

Lisätietoja Viabekin konkurssimenettelystä voi tiedustella sähköpostitse viabek[ät]viabek.fi (viabek[at]viabek[dot]fi) tai puhelimitse 09 4542 280.

Eläkekassa Viabek on ollut selvitystilassa joulukuusta 2011 alkaen. Taustalla oli Viabekin sijoitusten arvostuksessa tapahtunut muutos, jonka myötä Viabekin vakavaraisuuspääomavaatimus ei enää täyttynyt.

Työeläkelaitoksilla on oltava sijoitustoiminnan riskien tasaamiseksi laissa määriteltyä vakavaraisuuspääomaa, jolla tarkoitetaan kaikkia niitä varoja, vakuuksia ja muita sitoumuksia, jotka ylittävät eläkelaitoksen eläkevastuun, muut velat ja niihin rinnastettavat sitoumukset.

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari