Laki Finanssivalvonnan valvontamaksuista on muuttunut vuoden alusta

Tarve Finanssivalvonnan valvontamaksujen uudistamiselle johtuu muutoksista, jotka ovat vähentäneet Finanssivalvonnan saamia valvontamaksuja ja valvonnan rakenteessa tapahtuneista muutoksista. Lainsäädäntötyön yhteydessä selvitettiin, että Finanssivalvonnan työmäärästä 1/3 kohdistuu vakuutussektorille ja 2/3 rahoitussektorille. Valvontamaksujen rakennetta päätettiin uudistaa tämän mukaisesti. Tästä aiheutuu noin 50 prosentin korotukset vakuutussektorin valvontamaksuihin.

Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen ja kaikkien muidenkin vakuutussektorilla toimivien kiinteitä perusmaksuja nostettiin noin 7 prosentilla. Eläkesäätiön ja eläkekassan kiinteä perusmaksu nousee vuoden alusta 1200 eurosta 1284 euroon.

Vaikka suhteellisesti määräytyvän valvontamaksun perustetta nimellisesti laskettiin (aikaisemmin taseen loppusummasta 0,00284 prosenttia), nyt 0,0027 prosenttia taseen loppusummasta, valvontamaksujen kokonaismäärä tosiasiallisesti nousee, kun tähän saakka käytetty valvontamaksuperusteen alennuskertoimen vaikutus valvontamaksuissa katoaa. Valvontamaksut määräytyvät aikaisemmasta poiketen hyvin tarkasti ennalta määrättyjen perusteiden mukaisesti.

Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta

 

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari