KL: Uudet eläkesäätiöt ja –kassat osavastaus Rajaniemen huoliin

KL 8.5.2018 Debatti | Timo Toropainen   

Oli avartavaa lukea Finanssivalvonnan johdon neuvonantajan Erkki Rajaniemen pohdintoja työeläkevakuutusmarkkinoiden keskittymisestä ja siihen liittyvistä vaaroista (KL-Debatti 30.4.2018). Rajaniemi tarjosi ajattelun aihetta monille. Täältä eläkesäätiö- ja eläkekassapuolelta mielelläni jatkaisin pohdintoja  ja jalostaisin niitä toimenpiteiksi.

 

Aivan kuten Rajaniemi kirjoitti, purettiin vajaa kymmenen vuotta sitten merkittävä määrä eläkesäätiöitä ja -kassoja työeläkeyhtiöihin.  On niitä kuitenkin onneksi vielä jäljellä – ja ne ovat sekä vakavaraisia että tehokkaita.  

Yhdessä ja erikseen ne toteuttavat juuri sitä Rajaniemen kirjaamaa hajautuksen tarkoitusta ”tarjota työnantajille erilaisia vaihtoehtoja hoitaa lakivelvoitteinen pakkovakuuttaminen, korostaa riskienhajautusta ja välttää monopoli- ja oligopoliset rakenteet sekä niiden haittavaikutukset”.

 

Toivon, että maahamme saataisiin uusia eläkesäätiöitä tai –kassoja. Niiden perustamisen edellytyksiä  ja työnantajan valinnanvapautta olisi siis vahvistettava. Uuden, entistä paremman eläkesäätiö- ja eläkekassalain säätämisellä vielä tällä vaalikaudella on tässä pyrkimyksessä oma osansa.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ja koko hallituksen olisi nyt rivakasti laadittava riittävän kunnianhimoinen esitys uudeksi eläkesäätiö- ja eläkekassalaiksi. Muilta alan vaikuttajilta ja toimijoilta toivoisin malttia, jotta kukaan ei lähtisi oikopäätä tyrmäämään mahdollisia aidosti perustamisedellytyksiä helpottavia esityksiä.

Toive koskee luonnollisesti myös työmarkkinakeskusjärjestöjä, joille Rajaniemikin esitti haasteen pohtia ja linjata työeläkejärjestelmän lähtökohdista myös hajautuksen tavoitteita.

 

Uutta, parempaa lakia ja sen avulla toivottavasti perustettavia uusia eläkesäätiöitä ja eläkekassoja odotellessa esitän myös Finanssivalvonnalle pari toivetta, joiden toteuttaminen tekisi nykyisten säätiöiden ja kassojen toiminnasta hivenen helpompaa.

Eläkesäätiöiden ja –kassojen sääntömuutosten hyväksyttämisen Fivassa on sujuttava nykyistä todella paljon nopeammin. Erinäisiä selvityspyyntöjä säätiöille ja kassoille lähettäessään Fivan kannattaisi miettiä, mikä on milloinkin välttämätöntä ja oikeasti tarpeen.

 

Timo Toropainen

Toimitusjohtaja

Eläkesäätiöyhdistys – ESY

 

 Linkki tekstiin Kauppalehden Debattisivulla 8.5.2018

 

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari