Kirkon eläkerahasto hakee korkosalkunhoitajaa

Kirkon eläkerahasto hakee sijoitusyksikköön vakinaiseen työsuhteeseen

KORKOSALKUNHOITAJAA

Kirkon eläkerahasto (KER) toimii Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaitoksena, joka vastaa kirkon henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Kirkon eläkerahaston varallisuuden markkina-arvo on noin 1,8 miljardia euroa.  

Korkosalkunhoitajan vastuualueisiin kuuluvat rahastomuotoisten sijoitusten (likvidit ja epälikvidit korkosijoitukset) analysointi ja seuraaminen sekä sijoituspäätösten valmistelu ja toteuttaminen. Salkunhoitaja osallistuu eläkerahaston allokaatiotyöskentelyyn yhdessä muun sijoitusorganisaation kanssa. Lisäksi haettavan henkilön vastuulla on Kirkon eläkerahaston salkkuraportoinnin koordinointi ja kehittäminen.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa sähköisen rekrytointipalvelun kautta osoitteeseen evl.fi/tyopaikat viimeistään keskiviikkona 16.11.2022 klo 16.

Lue tehtävästä tarkemmin: Korkosalkunhoitaja | Oikotie Työpaikat

Lisätietoja antaa sijoitusjohtaja Ira van der Pals, ira.vanderpals[ät]evl.fi (ira[dot]vanderpals[at]evl[dot]fi) tai 050 3017980 (7.11.2022 klo 12-14 tai 10.11.2022 klo 10-12). Lisätietoja Kirkon eläkerahastosta www.evl.fi/kirkonelakerahasto

 

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari