Käytännön apua työkyvyn ongelmiin

VKK | 7.2.2017, Verna Julkunen   

Apteekkien Eläkekassan Työkykykoordinaattori auttaa käytännön työelämän tilanteissa, antaa neuvoja ja ohjeita sekä ohjaa avun tarvitsijaa oikealle taholle.

Työkykykoordinaattoriin voi ottaa yhteyttä niin yksityisapteekin työntekijä kuin työnantajakin. VKK on Apteekkien Eläkekassan kumppani Työkykykoordinaattori-pilotissa.

– Isoilla työpaikoilla on HR-osasto ja henkilöitä, joiden vastuulla tyky-asiat ovat. Pienissä yrityksissä ei samanlaisia resursseja ole. Nyt tarjoamme näitä samoja työkykypalveluita pienille yksityisapteekeille, kertoo eläkepäällikkö Sirpa Moilanen yksityisapteekkien eläkevakuuttajana toimivasta Apteekkien Eläkekassasta.

Lue Vakuutuskuntous VKK | Verna Julkusen juttu kokonaisuudessaan: http://www.vkk.fi/tarinat/kaytannon-apua-tyokyvyn-ongelmiin

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari