Fivan tiedote lisäeläkesäätiöiden ja -kassojen varautumismahdollisuuksista lakisääteisen eläketurvan muuttuessa

Työeläkelakeihin valmistellaan vuoden 2017 eläkeuudistukseen liittyviä muutoksia, joiden vaikutukset ulottuvat myös vapaaehtoiseen lisäeläketurvaan. Finanssivalvonta on 18.12.2014 antanut tiedotteen työeläkeuudistuksen ja kuolevuusperusteen muutoksen aiheuttamista vaikutuksista lisäeläkkeisiin.   

Eläkesäätiö voi työeläkeuudistuksen aiheuttaman eläkevastuun johdosta eläkesäätiölain 11 §:n 6 momentin perusteella tehdä päätöksen jossa eläkkeen pääoma-arvo säilyy ennallaan. Tällainen päätös voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä hallituksessa ellei säännöissä ole muuta määräystä.

Finanssivalvonta toteaa, että eläkesäätiöillä ja eläkekassoilla on mahdollisuus hakea vastuuvajausta, mikäli sen vastuuvelan määrä kasvaa työeläkeuudistuksen johdosta. Vastuuvajausta voidaan käyttää enintään 10 vuoden ajaksi.

Edelleen Finanssivalvonta toteaa, että indeksikorotusvastuuta ei voi käyttää työeläkeuudistuksen aiheuttaman vastuuvelan kasvun kattamiseen. Sen sijaan kuolevuusperusteen muutoksista aiheutuvaa vastuuvelan kasvua voidaan kattaa indeksikorotusvastuulla. Tätä varten eläkelaitosten tulee hakea muutosta indeksikorotusvastuun perusteisiin.

Fivan tiedote 18.12.2014 – 86/2014 on kokonaisuudessaan luettavissa Finanssivalvonnan sivuilta: http://www.finanssivalvonta.fi/fi/tiedotteet/Valvottavatiedotteet/pages/86_2014.aspx

Lisätietoja Fivassa antaa

  • johtava matemaatikko Tarja Taipalus, puhelin 010 831 5266 
  • matemaatikko Anna Keinänen, puhelin 010 831 5536. 

Lisätietoja ESY:ssä antaa

  • lakimies Ismo Heinström, puheiin 09 6877 4411

 

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari