Fivalta uusia määräyksiä ja ohjeita lisäeläkelaitoksille

Fivanssivalvonta on julkaissut uusia määräyksiä ja ohjeita, jotka koskevat mm. lisäeläkelaitosten hallintoa, eläkevastuun katetta, laskuperustekoron määräytymistä ja valvonta-asiakirjojen toimittamista Fivalle.

Lue tarkemmin: Finanssivalvonnan valvottavatiedote 14.3.2019   

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari