Fivalta esitys siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräksi 1.4.2019 alkaen

Finanssivalvonta esittää siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräksi 23,9 % vastuuvelasta 1.4.2019 alkaen. Esityksen mukaista prosenttiosuutta käytetään niihin vakuutuskannan luovuttamisiin, joissa sopimus on tehty 1.4.2019 tai sen jälkeen. Maaliskuun loppuun käytettävä prosentti on 24,2.

Lue lisää: Finanssivalvonnan valvottavatiedote 27.2.2019 - 5/2019

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari