Fivalta esitys siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräksi 1.1.2019 alkaen

Finanssivalvonta esittää siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräksi 1.1.2019 alkaen 24,2 % vastuuvelasta. 1.10. - 31.12.2018 käytettävä prosentti on 24,3. Esityksen mukaista prosenttiosuutta käytetään niihin vakuutuskannan luovuttamisiin, joissa sopimus on tehty 1.1.2019 tai sen jälkeen.

Finanssivalvonta tekee neljännesvuosittain esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle vakavaraisuuspääoman määrästä, joka siirtyy työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa. Esitys perustuu työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 29 e §:ään.

Finanssivalvonnan valvottavatiedote 29.11.2018 - 50/2018

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari