Fivalta esitys siirtyvän pääoman määräksi vuoden 2021 alusta

Finanssivalvonta | Valvottavatiedote 27.11.2020 – 75/2020

Finanssivalvonta esittää siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräksi 1.1.2021 alkaen 24,3 % vastuuvelasta. Nykyisin käytettävä prosentti on 24,1. Esityksen mukaista prosenttiosuutta käytetään niihin vakuutuskannan luovuttamisiin, joissa sopimus on tehty 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Lisätietoja antaa

Anna Keinänen, matemaatikko, puhelin 09 183 5536 tai anna.keinanen(at)finanssivalvonta.fi

Lue tarkemmin: Valvottavatiedote siirtyvän vakavaraisuuden määrästä 1.1.2021 alkaen

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari