Fiva: Vakuutuslaitosten riski- ja vakavaraisuusarviot keskimääräisellä tasolla

Finanssivalvonnan tekemän teema-arvion mukaan vakuutuslaitosten riski- ja vakavaraisuusarviot sijoitusriskien osalta olivat pääosin vähintään keskinkertaisia.

Arvion mukaan henkivakuutusyhtiöillä oli sektoreista laadukkaimmat riski- ja vakavaraisuusarviot sijoitusriskien osalta ja vahinkovakuutusyhtiöillä heikoimmat.

Eläkeyhtiöihin vertailua haittaa se, että niitä koskee eri sääntely kuin henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä eikä niiltä ole edellytetty riski- ja vakavaraisuusarvioiden laatimista yhtä pitkään.  

Lue: Fiva valvottavatiedote 13.9.2022 – 40/2022

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari