Fiva: Työeläkesektorin vakavaraisuus vahva heikentymisestä huolimatta

Fivan Lehdistötiedote 8.12.2022  

Fiva toteaa työeläkelaitosten vakavaraisuuden säilyneen syyskuun lopussa vahvana, vaikka olikin heikentynyt sijoitustuottojen jäätyä tappiollisiksi.  Työeläkelaitosten vakavaraisuusaste oli keskimäärin 128,2 % (12/2021: 136,3 %). Työeläkelaitosten sijoitustuotto oli syyskuun lopussa keskimäärin -6,2 %.   

Eläkesäätiöiden ja -kassojen keskimääräinen vakavaraisuus oli syyskuun lopussa keskimäärin 141,5 % ja työeläkeyhtiöiden 127,9 % ilmenee Fivan tiedotteesta.  

Myös työeläkelaitosten keskimääräisen stressikestävyyden Fiva toteaa olleen kestävällä tasolla huolimatta heikentyneestä vakavaraisuudesta.

Lue: Fivan lehdistötiedote 8.12.2022, Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2022

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari