Fiva: Työeläkesektorin riskinkantokyky vahva, mutta riskitasot korkealla

Fiva 30.9.2014: Suomen finanssisektorin tila hyvä, mutta toimintaympäristön riskit edelleen kasvussa.

Finanssivalvonnan syyskuun lopussa julkaisemien kesäkuun lopun tietojen mukaan Suomen pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus on kokonaisuutena tarkastellen hyvä. Sektorien kannattavuus on hieman parantunut alkuvuoden aikana.

− Pankkien ja vakuutusyhtiöiden tulee kuitenkin varautua heikon taloustilanteen negatiivisiin vaikutuksiin, johtaja Anneli Tuominen sanoo. – Valvottaviemme täytyy olla myös varautuneita siihen, että osakekurssit voivat laskea ja korkojen riskilisät kasvaa nopeastikin. Tässä tilanteessa korostuu entisestään riittävien vakavaraisuuspuskurien ja laadukkaan, ennakoivan riskienhallinnan merkitys.

Työeläkesektorin riskinkantokyky vahva, mutta riskitasot korkealla

Työeläkesektorin vakavaraisuusaste vahvistui ja oli 30.6.2014 keskimäärin 30,5 % (31.12.2013: 28,4 %). Riskiperusteinen vakavaraisuusasema nousi hieman 2,2:een (31.12.2013: 2,1). 

Eläkesäätiöiden ja -kassojen keskimääräinen vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 40,3 % ja vaihteli toimijoittain 16,2 prosentista 108,3 prosenttiin. Työeläkevakuutusyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 30,0 %. Vakavaraisuusaste vaihteli yhtiöittäin 16,6 prosentista 44,4 prosenttiin.

Vakavaraisuuden vahvistumisen taustalla ovat vastuuvelan tuottovaadetta korkeammat sijoitustuotot. Työeläkelaitosten riskinkantokyky on keskimäärin vahva ja sijoitusriskit hajautettuja. Riskitasot ovat kuitenkin korkeat. Suomen reaalitalouden heikot tulevaisuuden näkymät ja sijoitusmarkkinoiden epävarmuustekijät kasvattavat toimintaympäristöön liittyviä riskejä, todetaan Finanssivalvonnan tiedotteessa.

Liite: Finanssivalvonta 30.9.2014:  

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2014 

 

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari