Fiva: Työeläkesektorin riskinkantokyky hyvä

Työeläkesektorin sijoitustoiminnan alkuvuoden tuotot jäivät nollaan ja toisen neljänneksen positiivisilla tuotoilla katettiin ensimmäisen neljänneksen aikana syntyneet tappiot, todetaan Finassivalvonnan 9.9.2016 antamassa lehdistötiedotteessa.  

Eläkekassojen ja säätiöiden keskimääräinen painotettu sijoitustuotto ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa oli 0,7 % tuoton vaihdellessa -0,9–2,8 prosentin välissä.Työeläkeyhtiöiden painotettu tuotto oli -0,1 % vaihdellen -0,6–1,3 prosentin välillä, ilmenee tiedotteesta..

Työeläkevakuutussektorin keskimääräinen vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 26,0 % (31.12.2015: 28,6 %). Eläkesäätiöiden ja -kassojen keskimääräinen vakavaraisuusaste oli erittäin vahva 35,1 %. Samoin kuin niiden riskiperusteinen vakavaraisuusasema, joka oli 2,5. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuusaste oli keskimäärin 25,6 % ja niiden riskiperusteinen vakavaraisuusasema 2,0.  

Lue lisää työeläkesektorin tilasta Fivan apulaisjohtaja Marja Nykäsen artikkeli: Työeläkesektorin alkuvuoden alavireinen vakavaraisuuskehitys pysähtyi, mutta haasteet jatkuvat tulevina vuosina  

Fivan lehdistötiedote 9.9.2016: Pankkisektorin ja työeläkevakuutussektorin tila 30.6.2016 

 

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari