Fiva: Työeläkelaitosten vakavaraisuus säilynyt lähes ennallaan

Finanssivalvonta 12.9.2023 | Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 

Työeläkesektorin vakavaraisuusaste pysyi kesäkuun lopussa lähes ennallaan, ilmenee Finanssivalvonnan ”Valvottavien tila ja riskit” julkaisussa 12.9.2023.

Finanssivalvonnan mukaan sijoitusvarallisuuden arvoa kasvatti osakkeiden ja korkosijoitusten positiivinen tuottokehitys. Epälikvidien sijoituskohteiden kuten pääomasijoitusten, kiinteistösijoitusten ja hedge -rahastosijoitusten suhteellisen osuuden kasvu puolestaan pysähtyi alkuvuonna.  

Työeläkesektorin palkkasumman kasvu jatkui alkuvuonna, mutta hitaammin kuin eläkemaksujen kasvu ja suunnan ennustetaan jatkuvan samanlaisena myös tulevina vuosina. Palkkasummaan perustuvien vakuutusmaksujen ja eläkemaksujen välinen erotus (2023: noin 800 milj. euroa) sekä hoitokulut pystytään silti todennäköisesti lähivuosina kattamaan pääosin sijoitusomaisuudesta saatavilla kassavirroilla, arvio Finanssivalvonta.

Lue: Työeläkelaitosten vakavaraisuus säilynyt ennallaan - Suomen Pankin Julkaisuarkisto (bof.fi)

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari